Trzecia edycja konkursu na recenzję literacką im. Tymoteusza Karpowicza rozstrzygnięta

Jury w składzie: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski, Wojciech Orliński, Magdalena Rabizo-Birek i Kazimiera Szczuka uzgodniło werdykt na obradach online, które odbyły się 8 czerwca 2021 r. Jury postanowiło przyznać pierwsze miejsce Igorowi Kierkoszowi za recenzję książki Kierunek zwiedzania Marcina Wichy, drugie – Marii Margielskiej za recenzję książki Serce pełne skorpionów Wojciecha Engelkinga, trzecie – Aleksandrze Góreckiej za recenzję książki Trawers Andrzeja Sosnowskiego. Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali: Maciej Karabon za recenzję książki Bailout Tomasza Bąka, Łukasz Żurek za recenzję książki B. Bomb Marty Kozłowskiej i Anna Fiałkowska za recenzję książki Cukry Doroty Kotas. Konkurs rozstrzygnięto i nagrody wręczono laureatom ostatniego dnia festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie. Przypomnieć bowiem trzeba, że pomysłodawczynią konkursu, który organizuje Wrocławski Dom Literatury, była Olga Tokarczuk. Od tego roku festiwal Góry Literatury organizuje Fundacja Olgi Tokarczuk. Od poprzedniej edycji (z roku 2020) prace nagrodzone, wyróżnione oraz nominowane do nagród ukażą się na łamach „Frazy”. Wyjątkiem jest praca zwycięska, którą zgodnie z regulaminem publikuje magazyn „Książki”.

Laureaci konkursu na recenzję im. T. Karpowicza z Irkiem Grinem i Magdaleną Rabizo-Birek, Festiwal Góry Literatury, Pod Wiatami Włodzice, 24.07.2021 Fot. facebook.com/festiwalgoryliteratury/photos/a.2737294126537994/2964876397113098/?type=3&theater
Laureaci konkursu na recenzję im. T. Karpowicza z Irkiem Grinem i Magdaleną Rabizo-Birek, Festiwal Góry Literatury, Pod Wiatami Włodzice, 24.07.2021 Fot. facebook.com/festiwalgoryliteratury/photos/a.2737294126537994/2964876397113098/?type=3&theater

24 lipca 2021