Szymbark-Gorlice – sympozjum „Kultura jest jedna” oraz „Urodziny Frazy i Drabiny”

Urodziny Frazy i Drabiny mówi K. Walc

Z inicjatywy Zdzisława Thola – dyrektora Muzeum „Dwory Karwacjanów i Gładyszów” w Gorlicach, świętujące 20 rocznicę istnienia, zaprzyjaźnione środowiska rzeszowskiej grupy artystycznej „Na Drabinie” oraz kwartalnika literacko-artystycznego „Fraza”, zorganizowały wspólnie cykl imprez. Przed południem w malowniczo położonym nad zakolem Ropy i starannie odnowionym renesansowym kasztelu w Szymbarku odbyło się sympozjum pod hasłem „Kultura jest jedna”, którego moderatorem był reprezentujący środowisko „Frazy” i Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Zenon Ożóg. Wzięli w nim udział: dr Joanna Orlik (Dyrektor Małopolskiego Centrum Kultury w Krakowie), prof. Łukasz Konieczko (artysta grafik, prorektor krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych), prof. Artur Morda (filozof z Uniwersytetu Rzeszowskiego), dr Janusz Pasterski i dr Jan Wolski (reprezentujący środowisko „Frazy” oraz polonistykę UR), a także Olgerd Dziechciarz z Olkusza i Mariusz Kargul z Zamościa (pisarze i dziennikarze mediów lokalnych, animatorzy życia kulturalnego w swoich środowiskach, autorzy „Frazy”), środowisko gorlickie reprezentował filozof, krytyk literacki, współpracujący z gorlicką galerią Paweł Nowicki.

W dyskusji poruszano problem zmian w kulturze polskiej po roku 1989 (zysków i strat), niebezpieczeństw zdominowania kultury przez jej postać masową i popularną, niejasnych i zmiennych zasad polityki kulturalnej państwa oraz problemu jej niedoceniania (i co za tym idzie – niedoinwestowania) przez władze lokalne, a także dzisiejszej roli uniwersytetu oraz jego związku ze społecznościami lokalnymi. Zapis dyskusji i rozszerzone głosy jej uczestników znajdą się w publikacji, wydanej przez organizatorów sympozjum. Tego samego dnia wieczorem w Galerii Dworu Karwacjanów w Gorlicach odbyły się „Urodziny „Frazy« i »Drabiny«” – oficjalne otwarcie wystawy „4 ogrody”, prezentującej aktualne dokonania grupy artystycznej „Na Drabinie”: Krzysztofa Motyki, Antoniego Nikla, Marka Olszyńskiego i Marka Pokrywki. Wystawa stanowiła finalny akcent szeregu ekspozycji, podsumowujących dwudziestolecie istnienia grupy, zainaugurowanych rok wcześniej wystawą w galerii foyer Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie – miejscu, gdzie jesienią 1990 roku odbyła się pierwsza wystawa grupy. Jej dzieje, charakterystykę oraz znaczenie w sztuce Polski Południowo-Wschodniej przedstawili związani z grupą krytycy sztuki Magdalena Rabizo-Birek i Tomasz Kisiel. Następnie rozpoczęła się trwająca długo w noc wspólna gorlicko-frazowo-drabinowa biesiada, urozmaicana wspomnieniami ze wspólnych dziejów, refleksjami i lekturą utworów twórców, autorów oraz przyjaciół „Frazy” i „Drabiny”.

Linki do strony gorlickiej galerii, gdzie znajduje się fotorelacja z konferencji i wystawy:

www.gorlice.art.pl Kilka zdjęć z wystawy (fot. M. Olszyński i K. Motyka).

M.Pokrywka na tle swoich obrazów, Gorlice

16 kwietnia 2011