Sympozjum o Janie Darowskim w Raciborzu

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu po raz drugi zorganizowała sympozjum upamiętniające osobę i twórczość Jana Darowskiego (1926-2008). Odbyło się ono w uroczystej oprawie pod Patronatem Prezydenta Miasta Racibórz z okazji obchodów 800 lat praw miejskich Raciborza oraz Tygodnia Bibliotek 2017 „Biblioteka. Oczywiście!”. Do udziału w sympozjum zaproszeni zostali wykładowcy Uniwersytetu Rzeszowskiego i Śląskiego, zarazem redaktorzy  i autorzy „Frazy”: Alicja Jakubowska-Ożóg, Marian Kisiel, Zenon Ożóg, Magdalena Rabizo-Birek i Jan Wolski. W uroczystościach uczestniczyli żona poety Barbara Darowska, jego syn Marek z żoną, którzy przybyli z Londynu oraz siostra Łucja Bugdol i dalsi krewni. Syn, lekarz i wykładowca akademicki, zaprezentował ubarwioną wieloma anegdotami interesującą kolekcję zdjęć ojca z rodzinnego archiwum. Wielki udział w organizacji wydarzenia miała Pani Małgorzata Rother-Burek, która przywróciła osobę Jana Darowskiego pamięci Raciborzan. Z jej inicjatywy nadano także imię i nazwisko poety nowemu rondu na drodze między centrum Raciborza a jego dzielnicą Brzeziem – dawną wsią, w której Jan Darowski się wychował i gdzie na urokliwym cmentarzu, położonym na górującym nad okolicą wzgórzu, spoczęły jego prochy. Podczas sympozjum Jan Wolski przypomniał okoliczności spotkania się środowiska „Frazy” i rzeszowskich polonistów z osobą poety i londyńską grupą „Kontynenty”, której był jednym z jej filarów. Zaowocowały one publikacją w serii Biblioteka Frazy zbiorowej monografii Trzeba się trzymać pięknych przyzwyczajeń. Twórczość Jana Darowskiego oraz trzytomowych „Dzieł Jana Darowskiego”: wspomnień Unsere, Esejów i Poezji, które spotkały się z dobrym przyjęciem krytyków i czytelników. Na sympozjum przypomniano celny aforyzm, za życia nieco zapoznanego i stroniącego od publicznej aktywności, pisarza: „Są taki wyścigi, w których wygrywa ostatni”…


12 maja 2017 r.