Spóźniony pogrzeb Janusza Szubera

Rodzina, przyjaciele, sanoczanie, miłośnicy twórczości pożegnali zmarłego 1 listopada 2020 r. poetę. W ostatnim okresie życia zmienił wolę co do miejsca pochówku (początkowo planował spocząć na prawosławnym cmentarzu w Międzybrodziu nad Sanem i nawet wystawił tam sobie nagrobek). Ostatecznie złożono jego prochy w rodzinnym grobowcu na głównym cmentarzu w Sanoku. Redakcję „Frazy” na pogrzebie poety reprezentowali Janusz Pasterski i Jan Wolski. Janusz Pasterski tak wydarzenie to relacjonował: „Pogrzeb był bardzo skromny, […] bez żadnych mów ani w kaplicy, ani na cmentarzu, również bez pieśni czy muzyki. Msza była szybka, bez kazania. Jak powiedział ksiądz, Janusz życzył sobie, aby to była «cicha msza». Jedynym wyjątkiem były trzy nagrania recytacji Janusza do muzyki Łukasza Sabata i Julii Kotarby. W pamięci został zwłaszcza wiersz Sens jaki tego wszystkiego, który wybrzmiał bardzo smutno. Obok urny na kutym w żelazie stojaku było zdjęcie Janusza z dobrego okresu, podpartego ręką i zamyślonego. I to zdjęcie patrzącego poety zapamiętam chyba jako najważniejsze wspomnienie z tego pogrzebu. Został pochowany w grobie rodzinnym, przygotowano płytę ze skromnym napisem «Janusz Szuber poeta» z datami życia i śmierci. Potem to wszystko zostało przykryte wieńcami, więc na zdjęciach [go] nie widać. Pogrzeb przygotowała Pani Grażyna [Jarosz], która czuwała nad wszystkim i pięknie się z nami przywitała. Oczywiście był Janek, który przyjechał z Alą i Zenkiem [Ożogami]. Byli: Wojtek Ligęza, Jan Burnatowski, Antoni Libera, Bogdan Szymanik, Bogdan Tosza, Wiesław Banach, Jan Belcik, Małgosia Sienkiewicz i wielu innych. Ale generalnie myślałem, że będzie więcej ludzi. Chyba jednak nie powinno się odkładać pogrzebów. Pożegnaliśmy naszego Poetę, który pozostał w swoim «księstwie sanockim», choć nie wiem teraz, czy to jego Międzybrodzie nie było jednak lepszym miejscem”. Wiązanka od „Frazy” miała szarfę z napisem „Poecie czułej pamięci” – jak nazywaliśmy Janusza Szubera na sesji poświęconej jego twórczości, którą przygotowaliśmy na Uniwersytecie Rzeszowskim w 60 rocznicę jego urodzin, taki też tytuł miała wydana w Bibliotece „Frazy” pokonferencyjna monografia, wydana w 2009 roku.


8 sierpnia 2021