Spotkanie z Tadeuszem Borutą w Bibliotece Uniwersytetu Rzeszowskiego

Tadeusz Boruta i Magdalena Rabizo-Birek

1 marca 2007 r. w BUR odbyło się spotkanie promujące książkę Tadeusza Boruty – malarza, teoretyka sztuki, profesora w Instytucie Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego – pt. O malowaniu duszy i ciała (Wyd. Jedność, Kielce 2006). Spotkanie, które odbyło się pod patronatem kwartalnika „Fraza”, prowadziła Magdalena Rabizo-Birek (zapis tego ciekawego spotkania, recenzja książki oraz prezentacja obrazów artysty w kolejnym numerze „Frazy” – 2007, nr 2 (56).


1 marca 2007