Spotkanie z redakcją i autorami „Frazy” w Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie z okazji wydania jubileuszowego, setnego numeru pisma (godzina 17.)

Roman Adamski Frazowanie w BWA

Tabula Gratulatoria jubileuszu setnej „Frazy”


29 marca 2019