Spotkanie z naczelną „Frazy”

Red. naczelna „Frazy” Magdalena Rabizo-Birek i uczestnicy spotkania w Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej

W Saloniku Artystycznym Krośnieńskiej Biblioteki Publicznej z czytelnikami i miłośnikami literatury spotkała się redaktor naczelna kwartalnika „Fraza” Magdalena Rabizo-Birek. Spotkanie poprowadził Jan Tulik, a odbyło się ono w w ramach projektu „Inspiracje Literackie”, dofinansowanego z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „PROMOCJA CZYTELNICTWA”. Bohaterka spotkania przedstawiała pokrótce historię „Frazy”, scharakteryzowała jej profil estetyczno-ideowy, przedstawiła ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne redakcji i Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” (m.in. wydawnictwa Biblioteki „Frazy”). Ożywiona, dwugodzinna rozmowa z publicznością zogniskowała się wokół fundamentalnych zagadnień kryzysu sztuki, etosu artysty i pojęcia piękna.


25 kwietnia 2007