Spotkanie z Janem Wolskim w Pałacu Staszica w Warszawie

Towarzystwo Rapperswilskie w Warszawie zorganizowało w Pałacu Staszica w Warszawie spotkanie redaktorem „Frazy” Janem Wolskim – tłumaczem poezji i prozy szwajcarskiej – książek Luisy Famos, Franza Hohlera, Hermanna Burgera, Armina Bartha, Hugo Lotschera, wydanych przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.


1 lutego 2017