Spotkanie „Leśmian nowoczesny i tradycyjny”

Uczestnicy spotkania (od lewej) M.Rabizo-Birek, M.K.E.Baczewski, B. Sławiński, K. Lenkowska

Podczas festiwalu „Pora poezji 2” 4 marca 2007 r. w Klubie Plan B w Warszawie odbyło się spotkanie „Leśmian nowoczesny i tradycyjny” (w 2007 r. obchodzimy podwójny jubileusz 130 rocznicy urodzin i 70 rocznicy śmierci poety). Gośćmi wieczoru byli poeci: Marek Krystian Emanulel Baczewski, Krystyna Lenkowska i Bohdan Sławiński. Spotkanie, w którym uczestniczyli autorzy „Frazy”) prowadziła jej red. naczelna Magdalena Rabizo-Birek. Dyskutowano o fascynacji Leśmianem, ponadczasowym przesłaniu jego poezji, czytano ulubione wiersze poety i własne utwory „leśmianowskie”. Dopisała publiczność, która żywo włączyła się do rozmowy o Leśmianie.


4 marca 2007