Śmierć Bogusława Wojtowicza

Bogusław Wojtowicz fot. Paweł Topolski

Tego dnia w wieku zaledwie 54 lat zmarł Bogusław Wojtowicz – człowiek wielu pasji i pomysłów, przyjaciel artystów, muzyków i pisarzy, niegdyś także aktor. Miastem jego życia stał się Tarnów, w którym przez kilkanaście lat kierował Galerią Miasta Biurem Wystaw Artystycznych, organizując z rozmachem wiele imprez plastycznych i muzycznych, współtworząc fenomen Tarnowa jako ważnego ośrodka polskiej kultury. Był pomysłodawcą ArtFest – festiwalu sztuk różnych, który odbywał się w Tarnowie późną jesienią, gromadząc wybitnych plastyków, fotografików, muzyków, pisarzy oraz dziennikarzy. Wojtowicz, nie zapominając o lokalnym środowisku, był otwarty był na to, co w plastyce nowe i nieoczywiste, otwierając szeroko przestrzeń swojej galerii dla młodych artystów i krytyków sztuki, przedstawicieli wielu jej dyscyplin (znakomicie przyjęty cykl „Alfabet polski 1 i 2”, uhonorowany nagrodami za projekt graficzny katalogu autorstwa Kuby Wojnarowskiego). Przyjaźniąc się z artystami światowego formatu (m.in. z wielkimi postaciami polskiej diaspory – Andrzejem Dudzińskim, Jerzym Skolimowskim, Rosławem Szaybo), organizując ich ekspozycje w Polsce, nie zapominał o artystach z Podkarpacia, z którym był związany więzami bliskiej przyjaźni (był bratem znakomitego rzeszowskiego malarza i rysownika Krzysztofa Wojtowicza). W tarnowskiej galerii pokazywali swe prace wielokrotnie artyści grupy „Na Drabinie” oraz rzeszowscy twórcy komiksu. We „Frazie” 2011, nr 1 wspominał go poeta i dziennikarz radiowy Dariusz Bugalski.

Dariusz Bugalski, Był wyjątkowy…


23 grudzień 2010