Sesja naukowa o czasopismach literackich i kulturalnych w dwudziestolecie „Frazy”

Zapraszamy do udziału w sesji naukowej „Nowe czasopisma literackie i kulturalne w Polsce po roku 1980”, organizowaną przez: Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Filologii Polskiej UR i Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”.

Ma na celu pogłębienie refleksji nad jednym z ważnych zjawisk polskiej kultury w kraju i na obczyźnie, jakim był i nadal jest tzw. „boom” czasopiśmienniczy po roku 1989. Jego geneza sięga wcześniejszej dekady, podczas której w kraju i na emigracji, w obiegu oficjalnym i w ramach zjawiska Kultury Niezależnej powstawały pisma literacko-artystyczne i społeczno-kulturalne, pełniące ważną rolę w okresie tuż po ustrojowej transformacji (jak „bruLion” i „Czas Kultury”). Niektóre z nich ukazują się po dziś dzień (np. „Akcent”, „Czas Kultury”, „Zeszyty Literackie”). Sesja odbędzie się w dniach 17-19 października 2011 r. Poza wystąpieniami referentów planowane są dyskusja a stanie aktualnym i przyszłości czasopism z udziałem redaktorów pism literackich i kulturalnych, spotkanie z autorami „Frazy” z Rzeszowa i Podkarpacia w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w Rzeszowie, wystawy: „Artyści „Frazy”, wydawnictw „Frazy” oraz „Historia „Frazy” 1991-2011”.

Anons sesji


27 października 2011