Relacja ze spotkania z Januszem Szuberem.

Zdjecie E. Wójcikiewicz: Janusz Szuber w BUR

Drugi raz w ciągu roku Biblioteka Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytut Filologii Polskiej oraz Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” zorganizowały 21 kwietnia. spotkanie z wybitnym poetą Januszem Szuberem. Okazją były – jak zwykle – książki; pierwsza z nich to nowy tom poezji twórcy z Sanoka: Wpis do ksiąg wieczystych (WL Kraków 2009), druga – przygotowana staraniem Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” obszerna praca zbiorowa Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera (Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2008) zredagowana przez J. Pasterską i M. Rabizo-Birek.

Fot. E. Wójcikiewicz: Publicznosc na spotkaniu z J. Szuberem

Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie niemal dokładnie rok temu uroczyście obchodziliśmy jubileusz 60. urodzin sanockiego poety. 28 maja 2008 roku odbyła się konferencja naukowa z panelem dyskusyjnym, wystawą prac plastycznych w hołdzie poecie Światło pamięci, koncert gitarowy prof. Leszka Suszyckiego oraz wieczór poezji laureata. Kontynuacją sesji był poświęcony poecie numer kwartalnika „Fraza” (2008, nr 1-2) i promowana książka, w której obok szkiców, wygłoszonych na konferencji, zapisu dyskusji i reprodukcji prac plastycznych z wystawy, znalazło się 30 tekstów napisanych specjalnie na tę okazję i złożonych do książki przez grono badaczy, krytyków, tłumaczy i miłośników poezji Janusza Szubera z różnych, nie tylko polskich ośrodków akademickich (m.in. Andrzeja Sulikowskiego, Janusza Drzewuckiego, Aleksandra Fiuta, Antoniego Liberę, Wasyla Machno, Jacka Łukasiewicza, Wojciecha Ligęzę, Mariana Pankowskiego, Henryka Wańka). Poeta czułej pamięci to najobszerniejsze, wielostronne i wieloaspektowe opracowanie na temat twórczości Janusza Szubera, księga „zakładzinowa” szuberologii, zawierająca także – co ważne dla przyszłych badaczy – kompletną bibliografię podmiotową i przedmiotową twórczości sanockiego poety.

Fotografia E. Wójcikiewicz: J. Szuber i K. prof. K.Ożóg

W kwietniowym spotkaniu z poezją Janusza Szubera, który poprowadziła redaktor naczelna kwartalnika „Fraza” i współredaktorka tomu dr Magdalena Rabizo-Birek uczestniczyli autorzy książki z Rzeszowa i Sanoka na czele z rektorem Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. Stanisławem Uliaszem (jego szkic „Bard gór Słonnych”. Od biografii poetyckiej ku poszukiwaniu wartości wspólnotowych stanowi wprowadzenie do księgi). Obecne były także władze Wydziału Filologicznego i Instytutu Filologii Polskiej w osobach: Dziekana prof. Kazimierza Ożoga i Dyrektora prof. Marka Stanisza. Grono artystów, którzy wzięli udział w wystawie, i których prace ozdobiły książkę, reprezentowali pracownicy Wydziału Sztuki UR: prof. Stanisław Białogłowicz i prof. Marlena Makiel-Hędrzak. Słowo krytyczne o najnowszym tomiku poezji Szubera wygłosił dr Jan Wolski. Uczestnicy mieli w sumie rzadką okazję, by usłyszeć autorską lekturę wierszy, poeta przeczytał bowiem kilkanaście utworów z nowego tomu i zaopatrzył niektóre z nich w komentarz (auto)biograficzny i literacki. Co istotne – podzielił się także swoimi wrażeniami z lektury poświęconej jego twórczości książki. Z kolei, obecni na spotkaniu promocyjnym autorzy artykułów, którzy w książce Poeta czułej pamięci analizowali wybrane aspekty dorobku poetyckiego Szubera, m.in. Jacek Mączka, Krystyna Lenkowska, Alicja Jakubowska-Ożóg, Anna Jamrozek-Sowa, Zenon Ożóg, Małgorzata Sienkiewicz-Woskowicz, przygotowali dla poety niespodziankę: recytowali swoje ulubione wiersze autora Wpisu do ksiąg wieczystych, opatrując je krótkimi komentarzami. Po spotkaniu była okazja do wpisania dedykacji i osobistych rozmów z poetą.

Fot. E. Wójcikiewicz: J. Mączka, M. Sienkiewicz-Woskowicz, J. Szuber i M. Rabizo-Birek

Zenon Ożóg