Redaktorzy pism literackich o nowej polskiej prozie

Dyskusja w radiu PiK

Redaktor naczelna „Frazy” Magdalena Rabizo-Birek wzięła udział w dyskusji pod hasłem „Rola pism literackich w wyznaczaniu nowych trendów w polskiej prozie”, która odbyła się w ramach Festiwalu 4 Pory Książki – Pora Prozy w Bydgoszczy. W dyskusji prowadzonej w Radiu Pomorza i Kujaw (PIK) przez redaktorki Małgorzatę Maniszewską i Ewę Dąbską wzięli udział: Paweł Dunin-Wąsowicz („Lampa”), Darek Foks („Twórczość”), Krzysztof Myszkowski („Kwartalnik Artystyczny”), Artur Nowaczewski („TOPOS”) Mieczysław Orski („Odra”) i Adrian Sinkowski („Wyspa”). Dzielili się oni swoimi doświadczeniami i inicjatywami wydawniczymi oraz momentami bardzo burzliwie spierali się o nowe zjawiska w polskiej prozie. Pomysłodawcami i organizatorami spotkania byli pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy.


11 października 2009