Promocja tomiku Wiersze kuchenne Alicji Ungeheuer w Pubie Stara Drukarnia

Alicja Ungeheuer z prowadzącym spotkanie Janem Wolskim zaproponowali niezwykle oryginalną formę prezentacji tomiku. Przytulne, przyjazne sztuce miejsce, jakim jest Stara Drukarnia, zamienili w kuchnię, w której „wieloczynnościa” autorka, występująca w nakładających się na siebie rolach: uczonej (znawczyni literatury dziecięcej, dr hab. prof. Wydziału Pedagogiki UR), poetki (autorki trzech tomików poetyckich i wielu wierszy dla dzieci), wieloletniej tancerki zespołu Resovia Saltans, żony, matki i kucharki – siedząc przy stoliku opowiadała o sobie i swoim rozumieniu poezji, przyrządzając w makutrze twarożek, przygotowując kanapki i serwując je gościom i słuchaczom. Poetka zaczarowała publiczność i stworzyła (z udziałem Jana Wolskiego) na kanwie, skądinąd mistrzowsko przeczytanych, wierszy tomu, monodram, w którym podjęto tematy fundamentalne dla egzystencji, opowiedziano o kondycji współczesnej kobiety, poezji kobiecej i literaturze dziecięcej. Promocji tomiku wydanego w serii poetyckiej Biblioteki „Frazy” towarzyszyła wystawa ilustrujących go fotografii syna poetki Marcina Gołębia.


27 kwietnia 2017