Promocja książki Lechosława Lameńskiego

W sali konferencyjnej Biblioteki Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyło się współorganizowane przez redakcję „Frazy” spotkanie z historykiem sztuki z KUL, redaktorem lubelskiego pisma „Akcent”, profesorem Lechosławem Lameńskim, który promował w Rzeszowie swoją monumentalną (ponad 500 stron druku liczącą) monografię twórczości Stanisława Szukalskiego i założonej przez niego w okresie międzywojennym grupy artystycznej Szczep Rogate Serce. Krótkie wprowadzenie do spotkania wygłosił Jan Wolski, przypominając m.in. dwie wybitne postacie szukalszczyków i szczepowców z Rzeszowszczyzny: grafika i artystę książki Stanisława Gliwę i malarza, pisarza, znawcę Słowiańszczyzny Franciszka Frączka – Słońcesława z Żołyni. Profesor Lameński zaprezentował zrealizowany przez Telewizję Lublin krótki film o Stanisławie Szukalskim, a potem ze swadą, barwnie i ciekawie opowiadał o swoim bohaterze – człowieku o niezwykłej, choć kontrowersyjnej osobowości, utalentowanym rzeżbiarzu i na wpół szalonym wizjonerze, którego architektoniczne i rzeżbiarskie projekty oraz językoznawcze teorie jednocześnie oszałamiają rozmachem i śmieszą swoistą naiwnością. W rozmowie zastanawialiśmy się nad miejsce Stanisława Szukalskiego w historii polskiej, amerykańskiej, światowej sztuki, ubolewając nad tym, że jest właściwie nieznany i niesprawiedliwie lekceważony, a zasługuje na osobne miejsce, które mógłby zajmować np. jako wybitny reprezentant sztuki Art Deco, artysta bliski surrealizmowi i ekspresjonizmowi. Niewątpliwie należy on do międzynarodowego Panteonu największych ekscentryków sztuki XX wieku.

Na zakończenie spotkania Jan Wolski zwrócił uwagę na walory literackie książki profesora Lameńskiego, nazywając go największym pisarzem wśród historyków sztuki i największym historykiem sztuki wśród pisarzy.


7 grudnia 2007