Promocja antologii Na ulicach wyobrażeń. 115 wierszy polskich /Auf den Straßen des Imaginären. 115 polnische Gedichte na Uniwesytecie Rzeszowskim

Dwujęzyczna, polsko-niemiecka antologia Na ulicach wyobrażeń. 115 wierszy polskich /Auf den Straßen des Imaginären. 115 polnische Gedichte jest unikatowym przedsięwzięciem, bowiem mieści w sobie wybrane wiersze siedemnastu współczesnych poetów i poetek polskich w przekładach dokonanych zespołowo przez cztery uczone zajmujące się na co dzień translatologią – dwie Polki, Austriaczkę i Niemkę: Zofię Bilut-Homplewicz, Annę Hanus, Marlis Lamii i Ruth Büttner-Maloszek. W antologii znalazły się utwory autorek i autorów znanych także z łam „Frazy”: Józefa Barana, Jacka Dehnela, Jakuba Kornhausera, Krystyny Lenkowskiej, Krzysztofa Lisowskiego, Piotra Mitznera, Jacka Podsiadły, Tomasza Różyckiego, Janusza Szubera, Eugeniusza Tkaczyszyna-Dyckiego, Zofii Zarębianki i Adama Ziemianina. W antologii opublikowano także wiersze: Juliana Kornhausera, Bronisława Maja, Leszka Aleksandra Moczulskiego, Łukasza Nicpana i Anny Piwkowskiej. Wydaną we Wrocławiu w końcu 2021 roku w kooperacji Oficyny Wydawniczej ATUT i Neisse Verlag z Drezna publikację wsparł finansowo Uniwersytet Rzeszowski. Dwujęzyczną antologię ozdobioną nastrojowymi grafikami Małgorzaty Drozd-Witek opatrzył wstępem Artur Becker – polsko-niemiecki pisarz, eseista i tłumacz. Napisał między innymi: „Polscy poeci poruszają się w takich obszarach duchowych i mitycznych, które dla nas wszystkich w Europie są czytelne, ponieważ wynikają ze wspólnej historii kultury. Jesteśmy mieszkańcami jednej jedynej republiki – republiki ducha. […] Dobry to wybór, którego dokonał polsko niemiecki kwartet żeński, tak samo dobry jak przekład […]”.


14 czerwca 2022