Pisarze z Obczyzny w Rzeszowie

We wrześniu i październiku w Rzeszowie gościli autorzy „Frazy” – pisarze polscy mieszkający stale poza granicami Polski. 9 września 2009 r. w Wypożyczalni Muzycznej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie miało miejsce spotkanie autorskie z dr Bogumiłą Żongołłowicz z Melburne w Australii – poetką, dziennikarką i literaturoznawczynią badającą dzieje polskiej emigracji artystycznej na tym odległym kontynencie. Organizatorzy opatrzyli je tytułem „Moja idolomania i inne wiersze”. Obok rozmowy z publicznością na temat realiów życia w krainie kangurów, autorka prezentowała swój najnowszy tom wierszy Śmierci mi bliskie. Spotkanie we współpracy z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie oraz rzeszowskim oddziałem Stowarzyszenia Wspólnota Polska przygotowała redakcja „Frazy”.

1 października 2009 r. w tym samym gościnnym miejscu we współpracy z naszą redakcją odbyło się spotkanie autorskie Aleksandra Rybczyńskiego z Toronto – poety, krytyka sztuki i dziennikarza, który przez wiele lat redagował założone przez siebie w Kanadzie pismo literackie „List Oceaniczny”. Spotkanie było poświęcone promocji jego najnowszego tomu wierszy Kaligrafia w ciemności. Oba spotkania, w których wzięła udział młodzież szkół średnich, studenci i miłośnicy literatury, poprowadził ze swadą redaktor „Frazy” dr Jan Wolski.


9 września, 1 października 2009 r.