PiMBP Pod Atlantami w Wałbrzychu. Promocja książki Marty Hożewskiej „Szew za igłą”

Znane z pięknych edytorsko publikacji Wydawnictwo Bosz z Olszanicy koło Leska opublikowało książkę Marty Hożewskiej Szew za igłą, której obszerne fragmenty drukowaliśmy na łamach „Frazy” w dziale „Tematy Wschodnie” w numerach z lat 2018–2019. 16 maja w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej Pod Atlantami w Wałbrzychu – rodzinnym mieście autorki – odbyła się promocja książki, która poprowadziła redaktorka naczelna „Frazy” Magdalena Rabizo-Birek. Książka, której rekomendację wydawniczą napisał m.in. profesor Jan Miodek, przedstawia wyniki poszukiwań autorki, odtwarzającej życie jej babci Marii Sikory i dziadka Antoniego Kaczmarza – polskiego żołnierza tułacza, radiotelegrafisty bombowca Dywizjonu 300, poległego w katastrofie lotniczej nad Anglią w lutym 1945 roku. Na tle dramatycznych wydarzeń rozgrywających się przed wojną, w czasie wojny i po niej w różnych miejscach Polski i wielu krajach Europy, toczy się niemniej burzliwa, ciekawie opisana mikrohistoria rodzinna, w której jak w zwierciadle, przejrzeć się może kilka pokoleń Polaków – zwłaszcza pochodzących z wschodnich terenów przedwojennej Polski. Mając za sobą tragiczne doświadczenia niemieckiej i sowieckiej okupacji, musieli po wojnie opuścić rodzinne ziemie, przenieść się daleko za zachód i spróbować żyć w miejscach takich, jak Wrocław i Wałbrzych, opuszczonych przez wygnanych stamtąd Niemców. Możemy tę zwięzłą, lecz pojemną znaczeniowo opowieść, bogato ilustrowaną zdjęciami z rodzinnego archiwum autorki, czytać i rozumieć na kilka sposobów. Na przykład jako ciekawy wariant bujnie rozwijającej się w ostatnich latach opowieści rodzinnych z wielką historią w tle, jako dokument rodzinnej historii a także jako osobliwy, bowiem małżeński, wojenny romans. Na wzruszającym, wałbrzyskim spotkaniu obecna była jedna z głównych bohaterek książki – matka Marty Hożewskiej, która nigdy nie poznała swojego ojca, bowiem urodziła się już po jego wyjeździe na wojnę, jej rodzina oraz koleżanki i koledzy z I LO w Wałbrzychu.


16 maja 2022