Pierwsza książka o pisarstwie Olgi Tokarczuk

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego i Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza” ukazała się książka Światy Olgi Tokarczuk. Studia i szkice pod redakcją Magdaleny Rabizo-Birek, Magdaleny Pocałuń-Dydycz i Adama Bieniasa, przygotowana z okazji podwójnego jubileuszu znanej pisarki – 50 rocznicy urodzin i 20-lecia jej powieściowego debiutu – Podróż ludzi Księgi. Książka gromadzi artykuły napisane przez studentów, absolwentów i pracowników naukowych Wydziału Filologicznego UR, dotyczące całego dorobku pisarki – od młodzieńczych wierszy po wydany w 2012 r. zbiór esejów Moment niedźwiedzia. Zawiera także Zbiorowy portret Olgi Tokarczuk – krótkie teksty znanych pisarzy, artystów, krytyków i literaturoznawców – ich refleksje ze spotkań z pisarką i jej twórczością oraz kompletną Bibliografię tekstów rozproszonych pisarki (publikowanych na łamach prasy, w antologiach, jako wstępy do publikacji i katalogów). Gratką dla miłośników twórczości pisarki są zawarte w niej jej teksty: autorski wybór poetyckich i prozatorskich juweniliów (w tym debiut prasowy pisarki), publikowanych na łamach prasy lokalnej oraz napisany specjalnie na rzeszowskie sympozjum poświęcone jej twórczości esej Palec w soli, czyli Krótka historia mojego czytania, który książkę otwiera. Publikację można zamawiać w redakcji „Frazy” (patrz Biblioteka „Frazy”) oraz Wydawnictwie Uniwersytetu Rzeszowskiego.


Sierpień 2013