Olga Tokarczuk laureatką Nagrody Nobla za rok 2018

Stało się to, na co czekaliśmy co najmniej od 11 października 2012 roku, gdy pisarka gościła na zorganizowanym w Instytucie Filologii Polskiej we współpracy z redakcją „Frazy” z okazji rocznicy okrągłych urodzin i dwudziestolecia debiutu powieściowego sympozjum „Światy Olgi Tokarczuk”. Wtedy Nobel przypadł chińskiemu pisarzowi Mo Yan’owi, ale w wydanej rok później w Bibliotece „Frazy” pierwszej monografii poświęconej pisarce, zatytułowanej tak jak sesja, w „zbiorowym portrecie” jej poświęconym wieścili jej tę nagrodę: Natasza Goerke, Bogdan Loebl, Krystyna Kofta oraz, rzecz jasna, redaktorzy i autorzy publikacji: Adam Bienias, Magdalena Pocałuń-Dydycz i Magdalena Rabizo-Birek. W tym roku doczekaliśmy się tej nagrody, przyznanej najpopularniejszej dziś na świecie polskiej pisarce (znanej i przekładanej także w Chinach). Ogromnie się cieszymy i najserdeczniej Jej gratulujemy! Olga Tokarczuk ma od początku swej kariery literackiej wierne i oddane grono miłośników i interpretatorów swej twórczości: we „Frazie”, na Uniwersytecie Rzeszowskim, w Rzeszowie i na Podkarpaciu. Przypominamy, że ponad dwadzieścia lat temu, w lutym 1999 roku redakcja „Frazy” współorganizowała jej pierwsze spotkanie w Rzeszowie, które odbyło się w Szajna Galerii w Teatrze im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. Z tego spotkania pochodzi zdjęcie pisarki (jeszcze w jej pierwszym wcieleniu – z krótkimi włosami).


10 października 2019