Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza

Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury – organizatorzy.

Ogłaszają „V Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza” pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w ramach obchodów 110 Rocznicy Urodzin Poety uchwalonej przez Radnych Miasta Wałbrzycha.


V Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza

110 Rocznica Urodzin Poety

Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych i Wałbrzyski Ośrodek Kultury – organizatorzy.

Ogłaszają „V Jubileuszowy Międzynarodowy Konkurs Poetycki im. Mariana Jachimowicza” pod patronatem Prezydenta Miasta Wałbrzycha w ramach obchodów 110 Rocznicy Urodzin Poety uchwalonej przez Radnych Miasta Wałbrzycha.

Patronat honorowy i fundatorzy nagród specjalnych:

posłanka- Agnieszka Kołacz Leszczyńska

Posłanka– Katarzyna Mrzygłocka

Poseł – Robert Jagła

Współorganizator:

 • Fundusz Regionu Wałbrzyskiego

 • Urząd miasta Wałbrzycha

 • „Tygodnik Wałbrzyski” – patronat medialny

Cel konkursu:

 • Promocja miasta Wałbrzycha i Regionu Wałbrzyskiego.

 • Wspieranie nowatorskich technik poetyckich.

 • Konfrontacji twórczości poetyckiej.

 • Dbałość o kulturę języka polskiego.

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich osób, jak przed debiutem, tak i po debiucie, bez ograniczenia wiekowego i jest kontynuacją ogólnopolskiego konkursu poetyckiego „O Lampkę Górniczą”.

 2. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów poetyckich.

 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu 3 wierszy w czterech egzemplarzach.

 4. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.

 5. Przekazania darowizny na cele statutowe minimum 20 zł na konto: PKO Bank Polski SA/Wałbrzych – 89 0120 5095 0000 5302 0148 9004 z dopiskiem na dowodzie wpłaty – przekazie „Konkurs Poetycki”.

 6. Pod jednym godłem uczestnik może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

 7. Do wierszy winna być załączona koperta zawierająca: Imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, E-mail, krótka notka biograficzna.

 8. Prace konkursowe należy nadesłać wyłącznie w formie wydruku komputerowego lub maszynopisie w terminie do 10 października 2016 roku na adres:

Stowarzyszenie Autorów Polskich Oddział Wałbrzych ul. Palisadowa 79/19 z dopiskiem „Konkurs poetycki”.

 1. Wiersze podpisane imieniem i nazwiskiem, lub też też nie spełniające wymogów pkt. 3, 4, 5 nie będą kwalifikowane do oceny Jury.

NAGRODY

I miejsce – 1.300 zł

II miejsce – 900 zł

III miejsce – 600 zł

3 wyróżnienia po 400 zł

Nagrody Specjalne:

 • Nagroda Prezydenta Miasta Wałbrzycha za zestaw lub wiersz związany z tematyką Wałbrzycha.

 • Nagroda Prezesa Funduszu Regionu Wałbrzyskiego za wiersz związany z Regionem Wałbrzyski

Prace konkursowe oceni Jury powołane przez organizatorów.

Łączna pula nagród 4.000 zł nie może ulec zmianie, chyba, że Jury postanowi inaczej podzielić pulę nagród.

Nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną opublikowane w specjalnym dodatku w „Tygodniku Wałbrzyskim”.

Gala rozstrzygnięcia konkursu i wręczenia nagród odbędzie się 10 grudnia 2016 roku.

Laureaci zostaną powiadomieni specjalnym zaproszeniem o dokładnej dacie, miejscu i godzinie wręczenia nagród.

Dodatkowe informacje:

Roman Gileta

E mail: grom1@autograf.pl

Tel. kom: 502-553-472


20 marzec 2016