„Obroty liter”. Sympozjum poświęcone twórczości Tomasza Różyckiego w 20-lecie debiutu poetyckiego z udziałem Autora.

Współorganizatorami wydarzenia były: Instytut Filologii Polskiej UR, Wydział Polonistyki UJ, Kwartalnik Literacko-Artystyczny „Fraza” i Sekcja Literaturoznawców Kola Naukowego Polonistów UR. Wydarzenie odbyło się w ramach festiwalu X Tydzień Polonistów.


30 marca 2017