NOWY DZIAŁ STRONY INTERNETOWEJ „FRAZY” – FRAZA ONLINE
marzec 2024

Nowy dział FRAZA ONLINE naszej strony internetowej zastąpi POCZEKALNIĘ. Będziemy w nim publikować nie tylko utwory autorek i autorów debiutujących, ale również te, które, nadesłane niedawno, oczekują na druk w kolejnych numerach papierowej „Frazy”. Jest to wyjście naprzeciw dochodzącym do nas od dawna głosom, by przyjęte do druku teksty, często świetne i bardzo aktualne (jak recenzje nowości książkowych), nie oczekiwały miesiącami a nawet latami na upublicznienie. Dział ten nie będzie się pokrywał z kolejnymi numerami „Frazy” i będzie podlegał sukcesywnym zmianom w miarę ukazywania się nowych numerów pisma oraz nadchodzenia do redakcji tekstów wartych pilnego ogłoszenia. Zapraszamy również do odnowionego działu Galeria, w którym można oglądać barwne reprodukcje prac artystów prezentowanych we „Frazie” oraz tych, którzy oczekują na publikację swoich prac.