Nagrody Związku Pisarzy na Obczyźnie dla Autorów „Frazy”

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie przyznał swoje doroczne nagrody. Ogromnie się cieszymy z tego, że przypadły one w 2011 roku autorom związanym od wielu lat z naszym pismem i publikującym książki w naszym wydawnictwie. Nagrodą za najlepszą publikację naukowo-badawczą na temat literatury emigracyjnej została uhonorowana, wydana przez nas we współpracy z Polskim Funduszem Wydawniczym w Kanadzie, monumentalna monografia działalności kulturalnej środowiska polskich emigrantów w Kanadzie Mosty z papieru współpracownika „Frazy” Edwarda Zymana. Nagrodą za całokształt twórczości literackiej został uhonorowany ks. Janusz A. Ihnatowicz, stale goszczący na łamach naszego pisma. Opublikował m.in. w serii Biblioteka „Frazy” tom poezji Epigramat o nadziei i inne wiersze 1992-2003 ze wstępem Alicji Jakubowskiej-Ożóg i w opracowaniu graficznym Marleny Makiel-Hędzrzak (Rzeszów 2004). Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!


KOMUNIKAT

W 60. roku istnienia Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie, Jury  (w składzie: przewodniczący Andrzej Krzeczunowicz ‒ prezes ZPPnO w Londynie, dr Nina Taylor-Terlecka ‒ Oxford, dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm ‒ Wilmington, USA oraz dr Beata Dorosz – Warszawa, IBL PAN) uprzejmie zawiadamia o przyznaniu następujących nagród za rok 2011:

Nagrodę główną za całokształt twórczości otrzymuje ksiądz dr Janusz Ihnatowicz  (USA) ‒ poeta, prozaik i tłumacz, profesor University of St. Thomas w Houston (Teksas, USA). Urodzony w 1929 w Wilnie, od 1946 przebywa na emigracji (początkowo w Irlandii, od 1951 w Kanadzie, od 1969 w Stanach Zjednoczonych); w 1962 otrzymał święcenia kapłańskie i od 1969 wykładał teologię i patrystykę na University of St. Thomas w Houston. W 1997 otrzymał papieski Order św. Krzysztofa „Pro Ecclesia et Pontifice”. Członek Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce z siedzibą w Nowym Jorku, Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie oraz krajowego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Debiutował jako poeta w 1954 w pismach londyńskich wierszami opublikowanymi w miesięczniku Studentów Polskich Zagranicą „Życie Akademickie” oraz prozą w katolickim tygodniku religijno-kulturalnym „Życie”. Laureat nagrody Fundacji im. Kościelskich w Genewie w 1973. Autor siedmiu tomów poetyckich oraz przekładów z hebrajskiego i angielskiego (zamieszczanych głównie w antologiach).

Nagrody im. Włady Majewskiej otrzymują:

‒ w kategorii za najlepszą książkę napisaną w języku polskim przez pisarza na stałe mieszkającego poza Polską (poprzedni rok wydawniczy): prof. dr Maria Delaperrière (Francja) za książkę Literatura polska w interakcjach. Szkice porównawcze z literatury i kultury (Warszawa, Wydawnictwo Nertion 2010). Autorka jest dyrektorem sekcji polonistyki w Institut National des Langues et Civilisations Orientales w Paryżu; ma w swoim dorobku szereg książek poświęconych literaturze polskiej w języku francuskim i polskim. Nagrodzona książka znakomicie wpisuje się w niezwykle aktualny dyskurs o tożsamości polskiej kultury i literatury w cywilizacji europejskiej;

‒ w kategorii za opracowanie naukowo-badawcze dotyczące literatury emigracyjnej bez względu na miejsce zamieszkania autora: Edward Zyman (Kanada) za książkę Mosty z papieru. O życiu literackim, sytuacji pisarza i jego dzieła na obczyźnie na przykładzie Polskiego Funduszu Wydawniczego w Kanadzie w latach 1978-2008 (Toronto-Rzeszów: Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” 2010). To monograficzne opracowanie trzydziestoletniej działalności Polskiego Funduszu Wydawniczego jest jednocześnie świetnym pretekstem do wyrażenia ogólniejszych refleksji o polskiej kulturze na obczyźnie ‒ jej osiągnięciach w przeszłości i jej perspektywach na przyszłość wobec zmieniających się uwarunkowań politycznych i socjologicznych. Autor ‒ poeta, prozaik, krytyk literacki, publicysta i wydawca, od 1983 mieszka w Kanadzie.


6 października 2011