Nagroda Związku Pisarzy Polskich na obczyźnie 2019 dla Jana Wolskiego

W 69. roku istnienia Nagrody Literackiej Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie jury (w składzie: przewodnicząca Regina Wasiak-Taylor – prezes ZPPnO; ks. prof. Janusz Ihnatowicz – Houston, USA; amb. Andrzej Krzeczunowicz ‒ Warszawa; dr Adam Wierciński – Opole; dr Aleksandra Ziółkowska-Boehm – Wilmington, USA) uhonorowało w roku 2019 Nagrodą za popularyzowanie i promowanie literatury emigracyjnej w polskojęzycznym Jana Wolskiego – wykładowcę w Instytucie Polonistyki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, autora, redaktora i współredaktora kilkunastu tomów prac zbiorowych poezji, prozy, esejów, wspomnień autorstwa pisarzy emigracyjnych, wydanych m.in. w serii Biblioteka „Frazy”. Laureat jest członkiem redakcji kwartalnika „Fraza” oraz członkiem Stowarzyszenia Literacko-Artystycznego „Fraza”. Zorganizował wiele międzynarodowych i ogólnokrajowych konferencji poświęconych literaturze emigracyjnej. Autor wielu książek, opublikował m.in. Wacław Iwaniuk. Szkice do portretu emigracyjnego poety (2002), „Im dalej w czas, tym mocniej będzie świecił”. Iwaniuk  Czechowicz” (2003), Dotykanie wiersza (2004). Jest także autorem pracy Szwajcaria w piśmiennictwie polskim. Od XIX wieku do czasów najnowszych (2019) oraz monografii na temat Stanisława Gliwy (autora szaty graficznej rzymskiego wydania Bitwy o Monte Cassino Melchiora Wańkowicza) pt. Pisanie książek bez użycia pióra (2006). Nagrodę w kategorii za najlepszą książkę roku 2019 otrzymali ex aequo: Katarzyna Zechenter za tom Tam i tutaj (Wydawnictwo WBPiCAK, Poznań 2019, s. 64) – nagroda dla pisarza mieszkającego poza Polską oraz Paweł Panas za monografię „Zagubiony wpośród obcych”. Zygmunt Haupt – pisarz, wygnaniec, outsider, Wydawnictwo Naukowe ATH Instytut Literatury Bielsko-Biała-Kraków 2019, s. 137) – nagroda za opracowanie naukowe dotyczące literatury emigracyjnej. Cieszymy się z nagrody naszego kolegi i serdecznie mu gratulujemy. Gratulacje składamy także Katarzynie Zechenter i Pawłowi Panasowi.

Jan Wolski, fot. Janusz Górnicki
Jan Wolski, fot. Janusz Górnicki

5 października 2020