Nagroda Nobla w dziedzinie literatury 2020

8 października 2020 r. Akademii Noblowska ogłosiła, że Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za rok 2020 otrzymała amerykańska poetka Louise Glück. Ur. w 1943 r. w Nowym Jorku poetka jest autorką kilkunastu tomów wierszy oraz zbiorów esejów, laureatką prestiżowych nagród amerykańskich w dziedzinie poezji (m.in. National Book Abroad za tom Faithful and Virtuous Night, 2014) oraz cenioną wykładowczynią uniwersytecką. Jej twórczość jest w Polsce mało znana, a „Fraza” była jedynym pismem, w którym ukazały się przed laty (w numerze 14 z 1996 roku, dedykowanym pisarkom i artystkom) przekłady dwóch jej wierszy (w tłumaczeniu Piotra Zazuli) – Lamentacji z tomu Descending Figure (1980) oraz Matce z tomu The House of Marschland (1975). W krótkie nocie biograficznej podaliśmy błędną, o dziesięć lat późniejszą datę jej urodzin. We „Frazie” bogato reprezentowana jest twórczość poetek amerykańskich – osobne prezentacje miały Emily Dickinson (wielokrotnie), Sylvia Plath, Erica Jong, Debora Greger, Jorie Graham, Jane Hirshfield, Robin Davidson, Susan Litvak, Donia Lilly, Mira Rosenthal, i mające polskie korzenie, piszące wyłącznie po angielsku lub dwujęzyczne: Teresa Cader, Karen Kovacik, Joanna Kurowska, Ewa Chruściel, Magdalena Słapik. Amerykańskiej noblistce, Louise Glück, serdecznie gratulujemy. W linku można przeczytać dwa archiwalne, „frazowe” wiersze tegorocznej Noblistki z „Frazy” 1996, nr 14 (w przekładzie Piotra Zazuli).

Louise Glück wiersze


8 października 2020