LUDZKOŚĆ W DRODZE

EXODUS, kompozycja wielofigurowa w drzewie autorstwa 31 rzeźbiarzy z Polski, Ukrainy i Niemiec, Wola Sękowa k. Sanoka. Zdjęcia autorstwa Zenona Ożoga zostały wykonane podczas uroczystości odsłonięcia monumentu 3 czerwca 2007 r. Czytaj także na stronach:

Ludzkość w drodze (Magdaleny Rabizo-Birek)