Księga o twórczości Bogdana Czaykowskiego

Na przełomie 2021 i 2022 roku ukazał się tom drugi serii Kontynenty pod redakcją Marian Kisiela poświęcony twórczości Bogdana Czaykowskiego (1932–2007): poety, prozaika, eseisty, tłumacza i wykładowcy związanego z Uniwersytetem British Columbia w Vancouver, wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim. W liczącej ponad siedemset stron publikacji znalazło się 27 studiów i szkiców badaczy i badaczek z wielu ośrodków polonistycznych w Polsce oraz z Kanady, prezentujących różne aspekty działalności twórczej Czaykowskiego – ukazanej od wczesnej młodości (reminiscencje doświadczeń zesłańczych w sowieckiej Rosji, Dzienniczek z Indii, wydany w Londynie debiutancki tom wierszy Trzciny czcionek, praca redakcyjna w miesięczniku „Kontynenty”) – po dokonania ostatnich lat życia (szkice o jego publikowanej we „Frazie” intelektualnej sylwie Listy znad Pacyfiku, działalności przekładowej i prezentacja Archiwum Bogdana Czaykowskiego złożonego zgodnie z jego ostatnią wolą w Gabinecie Rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie). Książka zawiera także inedita pisarza: Dzienniczek z Indii, wiersze i szkice (m.in. przekład jego angielskiego wykładu Czesław Miłosz i taka zwana polska szkoła poezji), pięć wierszy dedykowanych poecie (Andrzeja Buszy, Floriana Śmiei, Romana Sabo, Edwarda Zymana i Janusza Pasterskiego), kalendarium jego życia i twórczości oraz bibliografię twórczości. Książka ukazała się pod redakcją Magdaleny Rabizo-Birek i Bożeny Szałasty-Rogowskiej. Patronat honorowy nad wydaniem objęły: Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie, Polski Instytut Naukowy w Ameryce, Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Archiwum Emigracji, zaś prasowy: „Śląsk”, „Tematy i Konteksty” oraz „Fraza”.


Styczeń 2022