Książka o twórczości Janusza Szubera

Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera

Na przełomie roku ukazał się, wydany przez Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza”, tom Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera. Jest to najobszerniejsze (387 stron), wielostronne opracowanie poświęcone poecie z Sanoka. Tak – jak ją nazwał Tomasz Mizerkiewicz – księga „zakładzinowa” szuberologii zawiera 3O szkiców, rozpraw i esejów znakomitych badaczy i znawców współczesnej literatury z wielu, nie tylko polskich ośrodków akademickich, zapis dyskusji panelowej o miejscu poezji Szubera w literaturze (nie tylko polskiej), kompletną bibliografię podmiotową i przedmiotową twórczości sanockiego poety, indeks i skorowidz omawianych w niej utworów. Artykuły ilustrują barwne reprodukcje prac plastycznych z dedykowanej Januszowi Szuberowi wystawy „Światło pamięci”. Cytując dalej słowa opinię Tomasza Mizerkiewicza: „Tom Poeta czułej pamięci stanowi jako całość przedsięwzięcie naukowe bardzo potrzebne i prawdziwie udane. Redaktorki Jolanta Pasterska i Magdalena Rabizo-Birek, świetnie rozumiejąc specyfikę Szuberowego dzieła, zaprojektowały niepowtarzalną pracę zbiorową, w której panuje godna podkreślenia swoboda wypowiedzi i umysłowy ferment. Układ tekstów zgłoszonych do księgi przejrzyście je porządkuje.

Najpierw pojawia się grupa artykułów o charakterze ogólnym, potem konstelacja wypowiedzi odnoszących się do kolejnych książek Szubera, następnie rozważania nad szczegółowymi kwestiami tematycznymi i konstrukcyjnymi, wreszcie wypowiedzi wspomnieniowe […]”. W książce znajdują się szkice m.in.: Mariana Pankowskiego, Józefa Nowakowskiego, Jacka Łukasiewicza, Zbigniewa Andresa, Henryka Wańka, Aleksandra Fiuta, Stanisława UIiasza, Oksany Weretiuk, Wojciecha Ligęzy, Antoniego Libery, Krystyny Latawiec, Wojciecha Kaliszewskiego i Wasyla Machno.

Książkę w cenie 52 złotych można zamawiać pod adresem mailowym: fraza@univ.rzeszow.pl i rzeszowskim numerem telefonu: (+48) 17 872 12 38.


22 stycznia 2009