Krasnystaw

Redaktorzy „Frazy” będą gośćmi Festiwalu Sztuk Krasnych im. Stanisława Bojarczuka. Odsłona i sztuka sonetu. Krasnystaw 27 V 2010.

Relacja z festiwalu


FESTIWAL SZTUK KRASNYCH IM. STANISŁAWA BOJARCZUKA. ODSŁONA I SZTUKA SONETU KRASNYSTAW 27 V 2010

Zarys programu:

 1. Msza za duszę Poety: kościół p.w. św. Franciszka Ksawerego, ul. Piłsudskiego 3 (godz. 9.00)
 2. Sesja popularnonaukowa pod przewodnictwem dr Józefa Zięby „Misterna sztuka sonetu w podcieniach kmiecej strzechy”: Powiatowa Biblioteka Publiczna i Młodzieżowy Dom Kultury im. Marii Konopnickiej, ul. Piłsudskiego 5A (godz. 10.30-14.30). Prowadzenie – mgr inż. Lucjan Cimek:
  • Otwarcie Sesji i zaproszenie do wzięcia udziału w jej owocnych obradach – mgr Elżbieta Patyk (dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie) i mgr Małgorzata Prus (dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Krasnymstawie)
  • Dr Józef Zięba – badacz, propagator i edytor twórczości Stanisława Bojarczuka – referat inauguracyjny – Życie i twórczość Stanisława Bojarczuka. Droga do wydania jego „Linii liryki”
  • Dr Krzysztof Fiołek – Katedra Historii Literatury Pozytywizmu i Młodej Polski Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – Stanisław Bojarczuk a epoki literackie
  • Dr n. med. Leszek Janeczek – Krasnystaw czasów Stanisława Bojarczuka
  • Dr hab. Zenon Ożóg prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego – O sonecie i jego odmianach
  • Przerwa i chwila wytchnienia
  • Dr hab. Adrian Uljasz prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego – Krasnostawski pisarz i działacz oświatowy Józef Nikodem Kłosowski jako odkrywca i promotor twórczości Stanisława Bojarczuka
  • Mgr Ewa Łoś – kierownik Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie – Oddział Muzeum Lubelskiego w Lublinie – Pisarze związani z Krasnymstawem w zbiorach Muzeum Literackiego im. J. Czechowicza w Lublinie
  • Sławomir Rudnicki – poeta i autor ponad tysiąca sonetów – wystąpienie (na temat sztuki sonetu od strony praktycznej i nie tylko)
  • Mgr Artur Borzęcki – starszy kustosz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie – referat (działalność społeczna i obywatelska St. Bojarczuka)
  • Promocja najnowszego numeru czasopisma „Fraza” z Rzeszowa
  • Podsumowanie i dyskusja
 3. Finał III Konkursu Literackiego i Plastycznego im. Stanisława Bojarczuka „O sonecianą skibkę”: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Okrzei 23 (godz. 16.00):
  • Powitanie gości i uczestników Konkursu przez mgr Małgorzatę Antoniak – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Krasnymstawie,
  • Wernisaż wystawy fotograficznej „Krasnystaw Stanisława Bojarczuka. Genius loci kresowego partykularza” (przygotowanej przez Dariusza Włodarczyka z Grupy Literackiej A4)
  • Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie jego laureatom i uczestnikom nagród, wyróżnień i pamiątkowych dyplomów
 4. Soneciano-skibkowy program awangardowy „Ludowemu Petrarce Trybut”: Dziedziniec Muzeum Regionalnego, ul. Piłsudskiego 5A (godz. 18.00). Prowadzenie – Stanisław Kliszcz:
  • Kazimierz Malinowski gra na „kijach apokalipsy”
  • Recital Moniki Krajewskiej
  • Sonety Bojarczuka w interpretacji Gości Honorowych Festiwalu: Jurij Andruchowycz, Stefan Darda, Witold Dąbrowski (z siurpryzą), Zbigniew Dmitroca, Krzysztof Fiołek, Paweł Gołoburda, Krzysztof Kulig, Kazimierz Malinowski, Mateusz Marczewski, Taras Prochaśko, Sławomir Rudnicki, Andrzej Stasiuk, Tomasz Wybranowski
  • Występ zespołu STYRTA
  • Koncert finałowy: ANDRUCHOWYCZ + KARBIDO – CYNAMON 2010 PL TOUR

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Lubelskiego Pan Krzysztof Grabczuk oraz Pani Krystyna Hus, wnuczka Stanisława Bojarczuka

Sponsorzy i dobrodzieje:
Komitet Organizacyjny Festiwalu, Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Franciszka Ksawerego w Krasnymstawie, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, PW „Green Wood” Jacek Żelisko

Patroni medialni:
„Dziennik Wschodni”, „Echo Krasnegostawu”, „Fraza”, „Gadki z Chatki”, „Gazeta Miasta”, Katolickie Radio Zamość, „Kozirynek”, Książnica Zamojska im. Stanisława Kostki Zamoyskiego w Zamościu, „Kurier Polski”, „Nestor”, „Nowy Tydzień”, „Poetyckie Łany”, „Polska Tygodniówka – Polish Weekly”, „Qfant. Kwartalnik Fantastyczno-Kryminalny”, Radio Bon Ton, „StefanDarda.pl”, „Super Tydzień”, „Teksty (Nie)Kulturalne”, Telewizja Internetowa Zamość, „Tygodnik Zamojski”, Wydawnictwo Czarne, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”

Lotna Grupa Wsparcia:
Anna Cedrowska, Paulina Frączek, Ewa Gajewska, Justyna Kargul, Wojciech Machejus, Anna Oleszczuk, Monika Włodarczyk, Marta Zorska

Komitet Organizacyjny:
Agnieszka Chwaszcz, Marek Frącek, Mariusz Kargul (Dyrektor Artystyczny Festiwalu), Igor Stasiuk, Marcin Wilkołazki, Dariusz Włodarczyk


27 maja 2010