Konkurs Literacki „Dzień ostatni, dzień pierwszy”

Miejska Biblioteka Publiczna Łódź – Polesie pod patronatem Pisma Artystyczno-Literackiego „Fraza” ogłasza Konkurs Literacki „Dzień ostatni, dzień pierwszy”.
Do konkursu można zgłaszać niepublikowane wcześniej utwory literackie w formie: wspomnienia, opowiadania, dziennika, listów, zapisków. Tematyka utworu powinna dotyczyć okoliczności i zdarzeń prowadzących do decyzji o przerwaniu życia w różnego rodzaju uzależnieniach i momentu wychodzenia z uzależnień, pierwszego okresu uczenia się nowego życia wolnego od uzależnień. Organizator oczekuje utworów odważnie ukazujących fakty i emocje, bezkompromisowych w opisach, przedstawiających prawdę o życiu i jego powikłaniach. Utwory mogą opierać się na własnych przeżyciach, przeżyciach bliskich osób, rozmowach i relacjach innych osób uzależnionych jak i przedstawiać wiarygodną fikcję literacką.
Utwory nie mogą przekraczać 5 stron maszynopisu. Powinny być przesłane w postaci papierowego wydruku lub pliku zapisanego na płycie CD w formacie rtf, bądź w obydwu naraz postaciach opatrzonych godłem, z dołączoną zaklejoną kopertą z nazwiskiem lub pseudonimem literackim składającym się z nazwiska i imienia, i adresem korespondencyjnym autora. Można też przesyłać utwory opatrzone godłem w postaci e-maila, a kopertę opatrzoną tym samym godłem z nazwiskiem i adresem autora w środku pocztą tradycyjną.
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem: 30 września 2015.
Prace oceni jury w skład którego wchodzą pisarze.
Nagrodzone prace zostaną opublikowane w Piśmie Artystyczno-Literackim „Fraza” i uhonorowane nagrodami rzeczowymi.
Rozstrzygnięcie i wręczenie nagród nastąpi w listopadzie 2015 roku.
O dacie i miejscu uroczystego wręczenia nagród uczestniczy zostaną poinformowani listownie i drogą mailową lub telefoniczną. Istnieje też możliwość innego odbioru nagród po skontaktowaniu się z organizatorem i wyrażeniu swojego życzenia.
Utwory należy przysyłać na adres: Miejska Biblioteka Łódź – Polesie, ul A. Struga 33, 90-631 Łódź, z dopiskiem na kopercie: „ konkurs” lub pocztą elektroniczną na adres
ostatnipierwszy@o2.pl
Na wszelkie pytania związane z konkursem i tematyką konkursu czekamy pod numerem: 783 368 958 oraz adresem: ostatnipierwszy@o2.pl


29 maja 2015