Komunikat Fundacji Wł. i N. Turzańskich o przyznaniu nagród za rok 2005

od lewej: M. Rabizo-Birek, Andrzej i Wila Busza

Fundacja Władysława i Nelli Turzańskich przyznała po raz szesnasty nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury polskiej. Laureatami za rok 2005 zostali:

Tadeusz Różewicz (Polska) – – poeta, dramaturg, prozaik, autor wielu tomów poezji (m.in.: Niepokój, Czerwona rękawiczka, Równina, Głos Anonima, Twarz, Twarz trzecia, Nic w płaszczu Prospera, Nożyk profesora, Zawsze fragment, Zawsze fragment. Recycling, Szara strefa, Wyjście), dramatów (m.in.: Kartoteka, Kartoteka rozrzucona, Grupa Laokoona, Świadkowie, albo nasza mała stabilizacja, Akt przerywany, Śmieszny staruszek, Stara kobieta wysiaduje, Na czworakach, Białe małżeństwo, Do piachu), zbiorów opowiadań (m.in.: Opadły liście z drzew, Przerwany egzamin, Wycieczka do muzeum, Śmierć w starych dekoracjach, Próba rekonstrukcji, Tarcza z pajęczyny, Matka odchodzi) – za całokształt dotychczasowej twórczości stanowiącej jeden z najwybitniejszych i najbardziej inspirujących rozdziałów pisarstwa współczesnej doby w Polsce i na świecie, odkrywających przed literaturą nowe perspektywy poznawcze, rewolucjonizujący jej język i środki artystycznej ekspresji oraz z niezwykłą konsekwencją, głębią i przenikliwością diagnozujący fenomen ludzkiej egzystencji.

Andrzej Busza (Kanada) – poeta, tłumacz, historyk literatury, conradysta, autor tomów poezji: Znaki wodne, Astrologer in the Underground, Kohelet, Glosy i refrakcje, Obrazy z życia Laquedema, szeregu prac poświęconych pisarstwu Conrada, m.in.: tomu Conrads’s Polish Literary Background, współautor krytycznego wydania powieści The Rover dla Oksfordzkiej serii dzieł zebranych pisarza, współautor polskiego numeru Modern Poetry in Translation (1975), tłumacz (wspólnie z B. Czaykowskim) na angielski m.in. poezji B. Leśmiana, J. Przybosia, J. Czechowicza, K. I. Gałczyńskiego, T. Karpowicza, M. Białoszewskiego, Cz. Miłosza, K. Wierzyńskiego, M. Jastruna, J. Iwaszkiewicza, A. Bursy, R. Wojaczka i innych – za całokształt twórczości poetyckiej, której wysoki kunszt artystyczny, świeżość, klarowność i precyzja języka oraz oryginalna, imponująca bogactwem kulturowych tropów wyobraźnia, obecne w całym dotychczasowym dorobku pisarza, znajdują najbardziej dojrzały wyraz w fascynujących poetycko wierszach i poematach ostatnich, które wraz z utworami z lat wcześniejszych złożyły się na najnowszy, przekrojowy tom Atol.

Ad van Rijsewijk (Holandia) – poeta, tłumacz i wydawca literatury polskiej, współtwórca oficyny wydawniczej De Geus w Bredzie, która z jego inspiracji wprowadziła na holenderski rynek czytelniczy kilkadziesiąt pozycji książkowych polskich pisarzy współczesnych m.in. tomy poezji i prozy Ewy Lipskiej, Jerzego Hordyńskiego, Gustawa Herlinga Grudzińskiego, Hanny Krall, Pawła Huelle, Olgi Tokarczuk, Marii Nurowskiej, Anny Boleckiej, Andrzeja Stasiuka, Jerzego Pilcha, Marzanny Kielar, Wojciecha Jagielskiego, Tomka Tryzny i innych – za wzbudzającą najwyższy podziw swym profesjonalizmem, bezinteresowną promocję literatury polskiej w Europie Zachodniej, szczególnie w Holandii i Belgii oraz popularyzowanie w tych krajach polskiego teatru awangardowego ( Teatr 8 Dnia, Scena Plastyczna KUL Leszka Mądzika, Scena 6) i polskiej plastyki współczesnej.

Fundacja przyznała również nagrodę zespołową Ośrodkowi KARTA, niezależnej agencji pozarządowej zajmującej się dokumentowaniem i upowszechnianiem historii najnowszej Polski i Europy Wschodniej, dzięki której działalności wiele świadomie deformowanych lub przemilczanych w systemie komunistycznym faktów polskiego życia społecznego i politycznego XX wieku przechowanych zostało w świadomości współczesnych pokoleń.

Za Radę Dyrektorów
Nelli Turzańska-Szymborska 

Toronto, dnia 20 grudnia 2006 roku.


24 stycznia 2007