Jubileusze Jana Belcika

Poeta Jan Belcik 25 października obchodził 60. rocznicę urodzin oraz 35-lecie debiutu literackiego. Jest autorem sześciu zbiorów wierszy, uczestniczył jako jeden z czterech (obok Janusza Szubera, Jana Tulika i Wacława Turka) w tomie polsko-węgierskim Złoto Aszú. Jego wiersze znalazły się w wielu antologiach. Ostatnio wydany tomik Cienie Getsemani (Biblioteka „Frazy”, Rzeszów 2017) zyskał szereg dobrych opinii krytycznych; zbiór ten był owocem podróży autora po Izraelu. Jan Belcik urodził się w Dukli 1960 roku, mieszka w Krośnie. Debiutował w 1985 roku zbiorem W cieniu Cergowej, uhonorowanym Nagrodą Fundacji A. Domagały-Jakuć (tomik był plonem konkursu, w jury zasiadała wówczas m.in. Wisława Szymborska). Wiersze publikował także na łamach wielu pism literackich i kulturalnych, w tym w: „Tygodniku Kulturalnym”, „Okolicach”, „Toposie”, „Frazie”, „Nowej Okolicy Poetów”, „Gazecie Wyborczej”. Pisze również szkice, recenzje i artykuły na tematy kulturalne. Jego wiersze były tłumaczone na kilka europejskich języków. Wkrótce ukaże się jego kolejny tom poetycki.


25 października 2020