Janusz Szuber w Teatrze Stygmator w Krakowie

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Krakowie oraz Teatr Sygmator i Ogród Botaniczny UJ zapraszają na spotkanie z poetą Januszem Szuberem połączone z promocją jego książki poetyckiej Wpis do ksiąg wieczystych oraz pracy zbiorowej Poeta czułej pamięci. Studia i szkice o twórczości Janusza Szubera p. red. Jolanty Pasterskiej i M. Rabizo-Birek. Głosy o poecie wygłoszą: Tomasz Cieślak-Sokołowski, Józef Kurylak, Gabriela Matuszek, M. Rabizo-Birek, Bogdan Tosza. Prowadzenie” Wojciech Ligęza i Violetta Zygmunt. Spotkanie odbędzie się w Teatrze Stygmator w Ogrodzie Botanicznym UJ przy ul. Kopernika 27 o godz. 18.00 dnia 30 maja 2009r.. Następnie Janusz Szuber spotka się z członkami krakowskiego oddziału SPP.

28 maja 2009