Jan Tulik uhonorowany Nagrodą im. Jarosława Iwaszkiewicza

Jan Tulik został uhonorowany Nagrodą im. Jarosława Iwaszkiewicza za rok 2020 za całokształt swojej twórczości literackiej. Ta nagroda literacka jest przyznawana od 2005 r. przez Związek Literatów Polskich, a finansuje ją Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyboru laureatów Nagrody dokonuje Kapituła Nagrody, w skład której weszli: Andrzej Zieniewicz – przewodniczący, Marek Wawrzkiewicz, Andrzej Tchórzewski Zbigniew Milewski i Leszek Żuliński. Laureatami tej nagrody byli m.in. tak znakomici pisarze, jak Julian Kawalec i Edward Redliński. Związany z Krosnem Jan Tulik od początku istnienia gości na łamach „Frazy” – jako poeta, prozaik, eseista i krytyk literacki. W ostatnich latach większość jego utworów ukazała się w serii „Biblioteka „Frazy”: wybór wierszy Kaligrafia zdziwienia (w opracowaniu i z posłowiem Stanisława Dłuskiego), Trzewiczek Amalii albo umarłych z żywymi obcowanie (2016; II wyd. – 2019), Opisze to noc. 101 pomysłów na uty i haiku (2019) oraz Tratwy Nostradamusa (2020). Wolno nam przypuszczać, że dobrze przyjęte i komentowane przez krytyków ostatnie dwa tomy poezji Tulika zaważyły o przyznaniu mu tej ważnej nagrody. Cieszymy się i serdecznie gratulujemy naszemu przyjacielowi.

Jan Tulik w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie na promocji tomiku Opisze to noc. 101 pomysłów na uty i haiku (2019)
Jan Tulik w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Krośnie na promocji tomiku Opisze to noc. 101 pomysłów na uty i haiku (2019)

15 lipca 2020