IX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Kazimierza Ratonia rozstrzygnięty

Jury IX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Kazimierza Ratonia w składzie: Magdalena Rabizo-Birek (przewodnicząca), Julia Szychowiak i Marcin Sendecki, na posiedzeniu w dniu 2 listopada 2013 roku po lekturze 69 zestawów wierszy nadesłanych na konkurs i spełniających wymogi regulaminowe postanowiło przyznać: I nagrodę Bartoszowi Konstratowi (Warszawa); II Nagrodę Pawłowi Podlipniakowi (Radom), III Nagrodę Tomaszowi S. Mielcarkowi (Wielka Brytania). Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymali Krzysztof Bojko (Gorzów Wlkp.), Katarzyna Koy Kozielczyk (Gdańsk) i Piotr Przybyła (Karpacz). Jury postanowiło też zwyczajowo wskazać osoby nominowane do nagród i wyróżnień. Są to: Janusz Solarz (USA) i Agnieszka Salamon (Wolbrom). Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu połączona z promocją tomu zwycięzcy VIII edycji konkursu odbyła się w Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Olkuszu 9 listopada 2013 roku.

Bartosz Konstrat czyta wiersze podczas finału IX Konkursu Im. Ratonia, fot. Archiwum GSW BWA w Olkuszu

Magdalena Rabizo-Birek, Między wizją a równaniem. Uwagi o dziewiątej edycji Konkursu im. K. Ratonia


2 listopada 2013