IV Konkurs twórczości miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!”

Wychodząc z optymistycznego założenia, że w każdym z nas drzemie odrobina Casanovy i w każdej z nas przemyka choć cień Julii, Galeria Retro, Grupa Literacka A4 i Krasnostawski Dom Kultury ogłaszają IV edycję Konkursu Twórczości Miłosnej „Ja Cię kocham, a Ty pisz!”.

Regulamin Konkursu:
Do konkursu może przystąpić każdy, komu się to żywnie podoba i każdy, kto chce w ten sposób dać upust swym szałom miłosnym i porywom twórczym. Nie liczy się wiek, staż i doświadczenie. Prace muszą być jednak oryginalne (nie publikowane nigdzie wcześniej), dyktowane sercem a nie chęcią zysku. Czekamy na Wasze wiersze, limeryki, satyry, fraszki i małe formy prozatorskie. Na konkurs należy nadesłać jeden utwór powielony w trzech egzemplarzach wydruku komputerowego, opatrzonego godłem (czyli pseudonimem).

W oddzielnej kopercie powinny znajdować się dane o Autorze (wiek, czym
się obecnie zajmuje i dane niezbędne do nawiązania kontaktu – najlepiej numer telefonu lub adres e-mail).

Na prace czekamy do 28 stycznia 2011 roku (liczy się data stempla pocztowego). Jako nagrody przewidziano: I miejsce – 250 zł, II miejsce – 200 zł, III miejsce – 150 zł. Jury, w składzie: Marcin Czyż, Renata Filipiak, Kazimierz Malinowski (Przewodniczący), zastrzega sobie prawo innego podziału nagród. Ich wręczenie odbędzie się w niedzielę 13 lutego o godz. 17.00. Wtedy też nastąpi oficjalnie rozstrzygnięcie Konkursu, połączone ze spotkaniem autorskim z Gościem Specjalnym Gali – pisarzem Maciejem Malickim.

Swoje utwory przesyłajcie na adres: Krasnostawski Dom Kultury,
ul. Okrzei 10, 22-300 Krasnystaw, z dopiskiem: „Ja Cię kocham, a Ty pisz!”

Życzmy powodzenia!
Organizatorzy


4 grudzień 2010