II edycja Konkursu na recenzję literacką im. Tymoteusza Karpowicza 2020

Jury konkursu, którego organizatorami są Wrocławski Dom Literatury oraz Stowarzyszenie Góry Babel w Nowej Rudzie, w składzie: Kinga Dunin, Grzegorz Gauden, Karol Maliszewski, Marcin Orliński, Magdalena Rabizo-Birek (przewodnicząca), Kazimiera Szczuka, po zapoznaniu się ze 160 pracami, nadesłanymi na konkurs na recenzję literacką im. T. Karpowicza, postanowiło przyznać I nagrodę – Annie Mochalskiej za recenzję książki Piotra Przybyły Wspólny; II otrzymał Rafał Sowiński za recenzję Polski przydrożnej Piotra Mareckiego, III uhonorowano Aleksandrę Majak za recenzję książki Psy ras drobnych Olgi Hund. Trzy równorzędne wyróżnienia zdobyli: Paweł Sołowij (za recenzję Lekcji futbolu Pawła Mościckiego), Małgorzata Marciniak (za recenzję Opowieści bizarnych Olgi Tokarczuk i Zuzanna Sala za recenzję tomu Cudowne i pożyteczne Adama Kaczanowskiego). Rozstrzygnięcie konkursu, połączone ze spotkaniem z jurorami i laureatami odbyło się 17 lipca 2020 podczas pierwszego dnia Festiwalu Góry Literatury w Nowej Rudzie.

Gdzie ci krytycy? Konkurs na recenzję literacką im. Tymoteusza Karpowicza 2020

Rozmowa jurorów na temat konkursu na recenzję, Pod Wiatami, Wzgórza Włodzickie, 17.07.2020 r. Fot. Matylda Zatorska
Rozmowa jurorów na temat konkursu na recenzję, Pod Wiatami, Wzgórza Włodzickie, 17.07.2020 r. Fot. Matylda Zatorska

17 lipca 2020