I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej TROMBITA w Wetlinie

Redakcja „Frazy” objęła patronat nad pierwszym I Ogólnopolskim Festiwalem Piosenki Studenckiej i Turystycznej TROMBITA (folk, poezja, blues). W ramach festiwalu odbyły się dwa konkursy. W Bieszczadzkim Turnieju Jednego Wiersza im. Ryszarda Szocińskiego „O żurawie pióro” jury w składzie:Adam Ziemian, Mirosław Welz (przewodniczący), Magdalena Rabizo-Birek, Tomasz Kowalczyk, Andrzej Ciach, Józef Bilski po zapoznaniu się z nadesłanymi utworami przyznało I miejsce ex equo Adrianie Jarosz (Izbicko) za wiersz Bukowi ludzie oraz Tomaszowi Rejzdrowiczowi (Cisna) za wiersz Łupków III. II miejsce otrzymał Wojciech Majkowski (Bydgoszcz) za wiersz Na drodze do Wetliny, a III – Rafał Kasprzyk (Lublin) za wiersz Transcendencja. Konkurs odbywał się po patronatem „Frazy”, nagrodzone utwory przedstawimy we „Frazie” 2018, nr 3-4. W Turnieju Jednej Fotografii „O jesienny wrzos” jury w składzie: Anna Maria Woźniak, Józef Bilski, Franciszek Znamirowski przyznało I miejsce Annie Marii Prościńskiej (Lublin) za fotografię Bieszczadzka jesień; II miejsce ex equo Tomaszowi Rejzdrowiczowi (Cisna) za fotografię Zawoj oraz Jarosławowi Wasińskiemu (Lesko) za fotografię Jesień. III miejsce zdobył Tomasz Pojnar za zdjęcie Jesień idzie.


22 września 2018