Frazy Osobiste – spotkanie z Katarzyną Turaj-Kalińską
21 maja 2024 r.

Katarzyna Turaj-Kalińska

Poetka, eseistka, nowelistka; autorka książek: Klasztor żeński (1988), Słabość (1992), Innocenty Białe Piórko (2008), Bracia Strach i inne opowiadania (2009; Krakowska Książka Miesiąca), Szept nad szeptami (2016), Wielki Brat Zachód (2023, drukowany we fragmentach we „Frazie”). Laureatka kilkunastu ogólnopolskich konkursów literackich w dziedzinie poezji, prozy, dramatu i twórczości dla dzieci – wśród nich: im. Poświatowskiej, Grochowiaka, Żeromskiego, Tuwima. Eseje, opowiadania i wiersze drukowała w „Dekadzie Literackiej”, „Nowej Dekadzie Krakowskiej”, „Zadrze” i „Frazie” (cykl podróżny Wielki Brat Zachód). W tłumaczeniach publikowana m.in. w czasopismach: „The Rialto”, „Verse” (Wielka Brytania), „Iton 77”, „Pseyfas”, „Gag” (Izrael).

Wielki Brat Zachód gromadzi zapiski autorki z jej licznych pobytów w zachodniej Europy po roku 1989. Trudno jest je zakwalifikować gatunkowo – to reportaż, ale też rodzaj intelektualnego dziennika, którego prawzorem gatunkowym są drukowane w paryskiej „Kulturze” Dzienniki Witolda Gombrowicza. Nie ma w tym porównaniu (wielkiej) przesady – autorka drukowała te zapisy w rzeszowskiej „Frazie” przez wiele lat, nim zdecydowała się na ich książkową (poprawioną) publikację. W rezultacie powstała książka niełatwa do zakwalifikowania, o której randze artystycznej świadczy fakt jej promowana (m.in.) na Festiwalu Conrada w Krakowie. Czy powstałaby, gdyby nie regularna publikacja jej kolejnych fragmentów w (rzeszowskiej) „Frazie”? O te i inne okoliczności powstawania książki można będzie zapytać autorkę na spotkaniu w Rzeszowie.