„Fraza” (z powrotem) na liście czasopism punktowanych MNiSW!

Na zaktualizowaną listę czasopism naukowych wróciła „Fraza” z 20 punktami (dobre i to – na nowe trzydziestolecie istnienia!). Zapraszamy badaczki i badaczy do publikowania w dziale Teksty Naukowe. Interesują nas rozprawy szkice, recenzje i relacje powiązane z literacko-artystycznym profilem pisma, zatem traktujące o zagadnieniach szeroko rozumianej (nie tylko polskiej) literatury oraz sztuki najnowszej (plastyki, teatru, filmu, muzyki) w kontekstach myśli współczesnej, a także ważne dla współczesności tradycje kultury i dzieła przeszłości, twórczość (e)migracyjna, nowy regionalizm i pogranicze kultur (dział Tematy Wschodnie). W 2022 roku chcemy podjąć refleksję m.in. o twórczości Stanisława Dłuskiego, Agnieszki Wolny-Hamkało, literackiej, artystycznej oraz naukowej (e)migrantek, literaturze i kulturze Brazylii (także całej Ameryki Południowej), ale jesteśmy otwarci na wszystkie interesujące propozycje autorek i autorów. Warunkiem publikacji we „Frazie” są obok poznawczych i popularyzatorskich także stylistyczne walory rozpraw i szkiców, które, co szczególnie zobowiązuje do „pięknego pisania”, sąsiadują w naszym piśmie z literaturą piękną (poezją, prozą, esejem, tekstami krytycznymi). Zasady publikacji są podane w zakładce Teksty Naukowe.


2 grudnia 2021