FRAZA NR 81 / 2013

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NAJBLIŻSZYCH NUMERACH:

PORTRETY: Krystyna KOFTA, Diti RONEN, Mariusz KARGUL.
Poezja i proza bułgarska, hiszpańska, izraelska, włoska.
Poeci roczników 60.: Biedrzycki, BUGALSKI, Dłuski, FOKS, Grzebalski, KLEJNOCKI, Maliszewski, PODSIADŁO, Sendecki, SOSNOWSKI, Tkaczyszyn-Dycki, WIEDEMANN.
Literatura polska poza krajem: BUSZA, Czaykowski, DAROWSKI, Sabo, ŚMIEJA.
Szkice Aloisa WOLDANA o motywach austriackich w polskiej prozie.
Sztuka: in memoriam Krzysztof WOŹNIAK.

W NUMERZE NR 81:

MOTTO:

Mój głos nie będzie snuł ci żadnych opowiadań
Po prostu słuchaj go, jak słucha się szumu przyboju.
Morza, wielkie żywioły, na osłodę maleć nam dają
Bo im mniej posiadasz ciała, tym mniej cię czeka bólu.

Pawło Korobczuk, List marynarza do dziewczyny, przeł. Janusz Radwański

 
Spis treści
 
PORTRETY:

Wołodymyr JAWORSKI, Z Półsennych listów w Diamentowego Cesarstwa i Królestwa Ziemi Północnej, przeł. Bohdan Zadura
Wiktor NEBORAK, Rzeczywistość iluzji – à propos Półsennych listów… Wołodymyra Jaworskiego, przeł. Bohdan Zadura
Bohdan ZADURA, Książka dla każdego
Zyta RUDZKA, Pogo
„Nie dzielę świata na sacrum i profanum”. Rozmowa z Zytą RUDZKĄ
Roman BROMBOSZCZ, wiersze
Poeta kreatywny – rozmowa z Romanem BROMBOSZCZEM

WIELE ZWIĄZKÓW
Wiaczesław KUPRIJANOW, *** Bracia ludzie, *** Na tej ziemi, *** W tym kraju, *** W szary dzień, Motyw antyczny, Kosmogonie, *** Zachmurzone niebo, Wyspa, przeł. Zbigniew Dmitroca
Justyna KROCZAK, Estetyka dysonansu w prozie Fiodora Dostojewskiego
Lubow JAKYMCZUK, Morele Donbasu, przeł. Janusz Radwański
Krystyna LENKOWSKA, Blue Ocean, Palec, Mapa, Koniec
Wasyl MACHNO, Jesień w Nowym Jorku, Przy stole, Wiersz dla Anny Frajlich, przeł. Bohdan Zadura
Jacek MĄCZKA, Sploty miejsca i czasu: Antonycz, Szuber, Machno i…
Poeci ukraińscy w przekładach Bohdana ZADURY: Hryhoryj SEMENCZUK, lot of connections, wyznania nauczyciela prac ręcznych; Jurij WYNNYCZUK, *** O schowaj, schowaj, Znak topielca; Marianna KILJANOWSKA, Dyptyk; Serhij ŻADAN, Kochać cię nawet po śmierci, Skazany, ale niezwyciężony; Bohdana MATIJASZ, *** Ci którzy kochają;
Ostap SŁYWYNSKI, Coś nieustannie płonęło przed nami; Oleh ŁYSZEHA, Pieśń 555
Robert SUWAŁA, Surrealistyczne odblaski w prozie Brunona Schulza
Andrij LUBKA, Najważniejsze – dożyć do września, Degustacja twojej skóry, Mówią mi, że, przeł. Janusz Radwański
Radosław RAK, W domu czasu przeszłego
Poeci ukraińscy w przekładach Janusza RADWAŃSKIEGO: Maksym RYLSKI, *** Nie mogę cię zapomnieć; Jakiw SAWCZENKO, *** Nocą przyleci na rozszalałym koniu; Pawło KOROBCZUK, List marynarza do dziewczyny „Nigdy nie zgodzę się z tym, że w literaturze zostało opowiedziane »wszystko«”. Z Olgą TOKARCZUK rozmawia Adam Bienias
Igor POMIERANCEW, Niewysłany list, *** Czyn popełniony, *** „…kiedy…, *** Dotyka ręką, *** Jej reputacja, *** Kocham ten epos, przeł. Zbigniew Dmitroca
Sławomir IWASIÓW, „Celem mojej pielgrzymki jest zawsze inny pielgrzym”. Podróż w prozie Olgi Tokarczuk
Demian FANSZEL, Aporia, Nostalgia, Koniec sezonu, przeł. Zbigniew Dmitroca
Józef SOSZYŃSKI, Bałwan, Skrzydła
Magdalena POCAŁUŃ-DYDYCZ, Prostaczka, „Laczki”, Klaser, Obrąbki, Trzydziestoletnia
Katarzyna WASILEWSKA, Gospodarz, Tabu w autobusie, Dzierżawa
Jan BELCIK, Sandomierz, Grób Absaloma, Sykomora Zacheusza, Wszystkie dni, Cisza
Janusz PASTERSKI, Artysta wielokrotnie
Natalia PAŁCZYŃSKA, pani Szapocznikow zmienia miejsce zamieszkania, portret wielokrotny, pani Szapocznikow rzeźbi macierzyństwo, pani Szapocznikow a kosmos, zielnik pani Szapocznikow

MARIAN PANKOWSKI W BELGII
Tomasz CHOMISZCZAK, Od literatury do literaturoznawstwa. Akademickie oblicze Mariana Pankowskiego
Marian PANKOWSKI, Trans-Atlantyk Witolda Gombrowicza. Zwycięstwo retoryki, przeł. Tomasz Chomiszczak
Tomasz CHOMISZCZAK, Pankowski i Ghelderode. Przyjaźń i przekład

FRAZY OSOBISTE
Antoni MATUSZKIEWICZ, Wspinaczki, Epitafia
Grzegorz STRUMYK, Łatanina (17)
Roman SABO, Dwie impresje z Nowego Jorku
Mariusz KARGUL, Złotolipie
Katarzyna TURAJ-KALIŃSKA, Dama z pociągu
Robert SUWAŁA, Nazywał ją Księgą
Rafał POKRYWKA, Przebłysk hiperboli – Robert Schneider
Jacek UGLIK, Szepty i krzyki

SZTUKA
Jan PAMUŁA, Uniwersalna graficzność. Uwagi o twórczości Joanny Janowskiej-Augustyn
Joanna JANOWSKA-AUGUSTYN, Pomiędzy. Próba autokomentarza
Magdalena RABIZO-BIREK, Wzniosła prostota

O KSIĄŻKACH
Stanisław DŁUSKI, Uwierzyć w piękno (S. Kopiec, Niebieski gościniec. Wiersze wybrane)
Alicja JAKUBOWSKA-OŻÓG, Poeta i reporter (P. Grobliński, Inne sprawy dla reportera)
Ryszard MŚCISZ, W cyberświecie (R. Bromboszcz, 978-578)
Jadwiga KIELAR, Zmagania z przemijaniem (J. Belcik, Drugi brzeg)
Janusz PASTERSKI, W kręgu „ekscentrycznych epizodów” (N. Zalesińska, {Połączenia})
Monika KOCOT, O wychodzeniu poza (kadr) (R. Baron, Film)
Franciszek LIME, Ciemna smuga (B. Suwiński, Bliki)
Paweł NOWICKI, Czytanie Mapy (A. Niewiadomski, Mapa. Prolegomena)
Roman MAGRYŚ, Gdy modernizm oznacza konserwatyzm… [(Od)nowa – znowu – na nowo. Rekapitulacja, pod red. J. Wacha i Ł. Janickiego]
Bożena FĄFARA, Subiektywne (roz)rachunki (A. Nęcka, Co ważne i najważniejsze. Notatki o prozie polskiej prozie XX i XXI wieku)

KRONIKA
Tak piszę, jak się robi na drutach. Krośnieńskie spotkanie z Manuelą Gretkowską (Adam Bienias)
Pytania o książkę XXI wieku. Targi Wydawców Katolickich w Warszawie (Jadwiga Kielar)
„Gdy słowa dojrzewają” – II Konkurs Twórczości Literackiej w Jeżowem (Ryszard Mścisz, Marta Kołodziej, Justyna Blajerska)
Zimowy plener malarski w Sołonce (Jan Wolski)

AUTORZY „Frazy”

ZAPROSILI NAS

PUBLIKACJE NADESŁANE

KOMUNIKATY

W NAJBLIŻSZYCH NUMERACH
PORTRETY: Krystyna KOFTA, Diti RONEN, Mariusz KARGUL.
Poezja i proza bułgarska, hiszpańska, izraelska, włoska. Poeci roczników 60.:
Biedrzycki, BUGALSKI, Dłuski, FOKS, Grzebalski, KLEJNOCKI, Maliszewski, PODSIADŁO, Sendecki, SOSNOWSKI, Tkaczyszyn-Dycki, WIEDEMANN.
Literatura polska poza krajem: BUSZA, Czaykowski, DAROWSKI, Sabo, ŚMIEJA.
Szkice Aloisa WOLDANA o motywach austriackich w polskiej prozie.
Sztuka: in memoriam Krzysztof WOŹNIAK.