FRAZA NR 49 / 2005

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:

Rainer Maria RILKE, Z księgi o nędzy i o śmierci…, przeł. A. Lam

PORTRETY EMIGRACYJNE:
Andrzej BUSZA, Powrót, Trzeci Testament, Elegia latem, przeł. B. Czaykowski
Maria Magdalena RUDIUK, Między marnością świata a niemarnościa pragnień – poezja Andrzeja Buszy
Adam LIZAKOWSKI, Z wierszy greckich
Punkt zero. Rozmowa z Adamem LIZAKOWSKIM
Janusz A. IHNATOWICZ, O zachodzie słońca, Trzy życiorysy, Na widzenie
„Nie piszę do szuflady” – z ks. J. Ihnatowiczem rozmawia K. A. Dorosz
Zbigniew ANDRES, Daleko od Edenu. Poezja Janusza A. Ihnatowicza
Florian ŚMIEJA, Na Peloponezie, Klęska pod Termopilami, Nie w najlepszych rękach, Mykene, Rada, Perpetum inmobile
List ontaryjsko-teksaski. Dwugłos Janusza A. IHNATOWICZA i Floriana ŚMIEJI

WSZYSTKO JEST POEZJĄ:
Janusz SZUBER, Do Yousefa Komunyaki
Karolina SIDOWSKA, Koszyk z niespodzianką. O „Wiklinie” Leopolda Staffa
Tadeusz CHABROWSKI, Są takie chwile, Panna młoda rozbierana przez swoich kawalerów, Poranny spacer Witalisa, Kulejący anioł
Robert MIELHORSKI, O motywie powrotu w poezji Mieczysława Jastruna
Edward ZYMAN, Z podręcznego słownika, Tryptyk
Zofia ZARĘBIANKA, Zbigniew Herbert o poszukiwaniu substancji narodu
Marek CZUKU, ***piszę, Polonia Restituta, Na każdy temat, Neutralny
Agnieszka KOZŁOWSKA, Wobec końca świata (wiersz Juliana Kornhausera „Wiara”)
Andrzej CORYELL, Aforyzmy
Przemysław DAKOWICZ, Ludzie jako drzewa chodzące
Iwona MISIAK, Piosenki nie śpiewane żonie
Ewa SONNENBERG, Opowieść japońska I i II
Paweł MICHALCZYK, Czesław Miłosz, Świetlistość, Judasz v Ewa GLIŃSKA, Czy poezja to choroba przenoszona drogą płciową?
Olga LALIĆ, ***i drżało niebo, Tamci, Może, Za chmurami
Katarzyna SZADY, ***pochylił się ku mnie, ***wiem że mogę, ***zachody słońca
Janusz PASTERSKI, Niespieszne pisanie
Katarzyna TURAJ-KALIŃSKA, Odys spóźniony, Tylko jedna strona, Warkocz, Nie chcę

FRAZY OSOBISTE:
Bogdan CZAYKOWSKI, List znad Pacyfiku (4)
Adam CZERNIAWSKI, W Kolumnie (8)
Edward ZYMAN, Umrzeć ortograficznie
Judith ARLT, Dziennik z poddasza
Grzegorz STRUMYK, Tropa wilka
Anna Maja MISIAK, Zapiski szwajcarskie
Paweł MICHALCZYK, Leszka Kołakowskiego rozważania eschatologiczne
Aleksander RYBCZYŃSKI, Rodzina Polska 2005

ARCHIWUM:
Nota o korespondencji (B. Czaykowski)
Korespondencja Kazimierz WIERZYŃSKI – Bogdan CZAYKOWSKI

TEMATY WSCHODNIE – ŁOTWA:
Andrzej ŁAPKOWSKI, Współczesna polszczyzna na Łotwie
Emilia ASTIČE, Atmoda na Łotwie, przeł. T. Zubiński
Anna STAFECKA, Gwara, dialekt, język, przeł. T. Zubiński
Tadeusz ZUBIŃSKI, O życiu i twórczości Madsolasa Jonsa
Madsolas JONS, Kwiaty lnu, Przymierze z sercem, Spokojny stwórca obłoków, Kwiat szczęścia, Słowik, Na górze, Ciemne tony, przeł. L. i T. Zubińscy
Tadeusz ZUBIŃSKI, Kazimierz Bujnicki – pisarz, myśliciel, człowiek
Roberts MUKS, Płynie Rzeżyca, przeł. L. i T. Zubińscy
Ontons SLIŠNAS, Trwam, *** rozmowy
Andrzej ŁAPKOWSKI, Szkoły polskie na Łotwie
Voldemars VOGULS, W leśnych kwiatach, ***Płyną krople deszczu, Jednego najbardziej pragniemy, przeł. L. i T. Zubińscy
Ingrîda TARAUDA, *** Czy mam wciąż pisać, ***Pomiędzy, przeł. L. i T. Zubińscy

SZTUKA:
Ewa URBAŃSKA, Bachantki – wystawa z ideami francuskiej Akademii w tle?

O KSIĄŻKACH:
Janusz PASTERSKI, Sanocka „mojość” Szubera i Szulca (J. Szuber, W. Szulc, Mojość)
Ryszard KOŁODZIEJ, Miłość po jugosławiańsku (I. Sarajlić, Szukam ulicy dla mego imienia)
Piotr W. LORKOWSKI, Realizm bez znieczulenia (D. Muszer, Wszyscy moi nieznajomi, Jestem chłop)
Daniela E. ZAJĄCZKOWSKA, Kiedyś, gdy zbuduje swój dom (M. Czuku, Którego nie napiszę)
Jolanta PASTERSKA, Podwójne życie Rudolfa (M. Pankowski, Rudolf)
Joanna CIOCZEK, Przebrana narracja kobieca (M. Sobol, Mojry)
Magdalena WARCHAŁ, Czego boją się dorośli ludzie (J. Sosnowski, Wielościan)
Ryszard MŚCISZ, W hołdzie Piłsudskiemu (G. Ostasz, Imperatyw polskości)
Piotr W. LORKOWSKI, Ważna kontynuacja (K. Nowosielski, Rozróżnianie głosów)
Karolina CIECHORSKA, Problematyka żywego słowa (Problematyka tekstu głosowo interpretowanego)

KRONIKA:
Sacrum i małe ojczyzny (A. Majewski)
Pytania zbliżają do prawdy. Z ks. K. Niedałtowskim rozmawia A. Majewski
Biała Róża – świadectwo, czyli pamięć (A. Majewski)
Z Notatnika plastycznego lato 2005 (M. Rabizo-Birek)
Rzymskie impresje (J. Pasterska)
Pochwała poezji (J. Pasterski)

AUTORZY „FRAZY”

ZAPROSZONO NAS

PUBLIKACJE NADESŁANE

KOMUNIKATY