FRAZA NR 41 / 2003

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:

Olga RISTOWSKA, Naukowiec

PORTRETY:
Ukraińscy emigranci:
Jurij TARNAWSKI, Nadzieje, Kilka słów o literaturze ukraińskiej emigracji, przeł. K. Bereza
Wira WOWK, Ballada o barokowym aniele, *** kobiety zawijają umarłych, *** jakby wysypać na próg, Byk, przeł. K. Bereza
Jurij TARNAWSKI, Miłość się rodzi, Miłość, Wiersz miłosny, 8 grudnia 1975, Adoracja idealnej kobiety III, Adoracja idealnej kobiety V, Kwiaty Cappuccino, przeł. K. Bereza
Emma ANDIJEWSKA, *** Skrzynia z namalowanymi., *** Kulista forma kwiatu, *** Napoiły korzeniem ryżu, *** Tułów wody, *** O pomarańczy jak o samodoskonaleniu, Kupowanie Demona, przeł. K. Bereza
Roman BABOWAŁ, *** tutaj co wieczór, *** plamy z taniego wina, *** trójkąt lata pośród spiekoty, *** znikłeś, Białe noce, List do ciebie, przeł. K. Bereza
Jurij LECH, Ennen I, *** Taki szeroki, *** Otchłań woła, przeł. K. Bereza

STANY DUCHA:
Dwudziestopięciolecie pontyfikatu Jana Pawła II:
Zenon OŻÓG, Od „Ballad beskidzkich” Karola Wojtyły do „Tryptyku rzymskiego” Jana Pawła II
Andrzej SULIKOWSKI, Do Jana Pawła II na imieniny
Kazimierz OŻÓG, Odpowiednie dać rzecz słowo. Karol Wojtyła jako mistrz słowa polskiego
Janusz A. IHNATOWICZ, Lento cantabile, Duet słońca i księżyca, Zmierzch romantyczny, Nędza pociecha, Statek widmo
Baśnie zen spisane przez Henri Brunela, przeł. M. Pluta
Michał FOSTOWICZ, Poza wymiarem, Praktyczny argument, Do przechodzących, Lekcja ciszy i przestrzeni
Zofia ZARĘBIANKA, O potrzebie duchowości między prowincją a Europą
Michał PIETRZAK, Cień opowieść
Zofia ZARĘBIANKA, Anioł życia, Anioł nocy, Anioł świtania, Anioł pokoju, Anioł lata, *** Między, Przyjaciołom Hioba, *** Czy gdzieś w niebyt
Agnieszka STAPKIEWICZ, „Ciało cielesne” i „ciało duchowe” w poezji Anny Świrszczyńskiej
Sławomir RUDNICKI, Kilka wersów, Mapa świata, Epitafium śnieżne, Stary deszcz, Szum muszli, Ptak zwany ojcem
Magdalena KACZOROWSKA, Świadomość, Spokój, *** najbliżej, najdalej, Rodzinne opowieści, *** Niekłamaną starość spotkałem
Dariusz BUGALSKI, Nohere Man, Żebro
Zygmunt GORAZDOWSKI, Szelestem, To tyle, i.aż tyle, Napięłam, nic nie jest
Adrian GLEŃ Filozoficzna podróż statkiem. Wypisy z morza Mirona Białoszewskiego
Tomasz FIJAŁKOWSKI, Chusta św. Weroniki, Prawie wniebowstąpienie, Szkic tuszem, Jednocześnie
Zenon OŻÓG, Medytacje
Aleksandra SZAJNA, Droga drzewa
Robert CZOP, Obrazy przeszłości w wierszu Janusza Szubera Które kiedyś były
Mariusz MARCZYK, Nad rycinami nieistniejącej cerkwi, Zanim zapali się światło
Janusz PASTERSKI, W sklepieniach metafor (Notatnik otwarty)
Robert CZOP, Koncert poezji w cerkwi w Łopiance, Kamieniołom w Bóbrce koło Soliny, Wspomnienie o zatopionej Solinie

FRAZY OSOBISTE:
Adam CZERNIAWSKI, W kolumnie
Judith ARLT, Pomarańczowy dom
Grzegorz STRUMYK, Bajka o rozproszeniu
Edward ZYMAN, Oddalam się powoli do jarmarku świata

TEMATY WSCHODNIE:
Piotr WIRCHNIAŃSKI, Łemkowski ikonostas

ARCHIWUM:
Barbara LEWKOWICZ, Roman Kochanowski – malarz w Polsce nieznany

SZTUKA:
Magdalena RABIZO-BIREK, Niepokój form doskonałych
Andrzej SZWAST, Niektóre aspekty doświadczanie śmierci przez przedmiot w filmach Wojciecha Hasa

O KSIĄŻKACH:
Janusz PASTERSKI, Rzymskie przesłanie wiary
Rafał RUTKOWSKI, Ja, Lipska
Zenon OŻÓG, Bieszczady i świat
Iwona MISIAK, Heaney: zakorzenienie i lotność
Magdalena RABIZO-BIREK, Powrót nad rzekę dzieciństwa
Jan WOLSKI, Do Amsterdamu i z powrotem
Ryszard MŚCISZ, Wspomnienie o wiernym sobie Tomaszu
Liliana WICKOWSKA-MACIĄG, Feminizm odzyskany
Kazimierz MACIĄG, Wierszyna, Wokulski i Polska
Tadeusz ZUBIŃSKI, Atlantyda jeszcze trwa

KRONIKA

AUTORZY „FRAZY”

ZAPROSZONO NAS

KOMUNIKATY

PUBLIKACJE NADESŁANE