FRAZA NR 39-40 / 2003

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:

Olga RISTOWSKA, Naukowiec

PORTRETY:
Władysław WŁOCH, Według Gogota (fragmenty poematu)
Stanisław ULIASZ, Władysław Włoch – klasycyzujący poeta awangardowy
Magdalena RABIZO-BIREK, Twierdza wtajemniczeń
Janina KRAWCZYK, Przebudzenie , Pozostały listy
Anna JAMROZEK-SOWA, Człowiek jak ciasto francuskie

CZESKA MUZA:
Victor DYK, Rytm fal., O zmroku nad morzem – przeł. W. J. Darasz
Egon HOSTOVSKÝ, Wysłaniec niebios – przeł. F. Olbrych
Od tłumacza
Jiří ORTEN, Elegia czwarta, Zrób czarną mysz – przeł. W.J. Darasz
Ota PAVEL, Czechy południowe, Nim spotkałem białą śmierć, Potok Pana Inżyniera – przeł. U. Lisowska
Agnieszka KŁOS, Ciśnienie tradycji. O fotografii czeskiej

Z DALEKA, Z BLISKA, Z WŁOSKA:
Wojciech KAWIŃSKI, wiersze
Tatiana TOŁSTOJ, rzeka Okkerwill, przeł. K. Chmiel
Mateusz STRÓŻYŃSKI, Dobra pamięć Nadieżdy Mandelsztam, Równowaga
Joanna CHŁOSTA-ZIELONKA, Zagrożenia krytyki feministycznej. Przypadek Katarzyny Grocholi i innych
Grażyna SZYMCZYK, Miłość, Chwila, Sen niewyśniony
Roman MACIUSZKIEWICZ, Noc
Tadeusz CHRÓŚCIELEWSKI, tu mówi ojciec, Niebyłe, Wojak
A. SEM, Piazza (popołudnie)
Marlena MAKIEL-HĘDRZAK, Spór o trawę, Pszczelarze Breughla
Agnieszka SZEFFEL, Odsiecz wenecka – innymi słowy – bubabiczna walka kozaka Jurko z Postem i z Karnawałem
Tadeusz LIRA-ŚLIWA, Okolice Częstochowy, Ko(s)miczna kula, Znaki
Agata PALIWODA, „nie mamić sielankami”. Uwagi o poezji Jerzego Gizeli
Andrzej CORYELL, Aforyzmy
Krzysztof DERDOWSKI, Tu
Stefan SZCZYGŁOSKI, No nic, Taki dzień, Jesteśmy
Monika KRÓLAK, Górą „Edek”. Społeczeństwo polskie w prozie Marka Nowakowskiego
Piotr SMOLAK, Ostatni rzut na taśmę, Rachunek sumienia, Stacja pierwsza, Mistyka i mizantropia
Janusz PASTERSKI, Długi oddech, czyli wulkaniczne stożki

STASIUKOWE MISCELLANEA:
Anita FRANKOWIAK, Swoistość i obcość. Dylematy egzystencjalne w prozie Andrzeja Stasiuka
Tomasz PYTKO, Stasiuk – fotograficzny kameleon

FRAZY OSOBISTE:
Judith ARLT, Paszport do Sycowic
Grzegorz STRUMYK, „On stał w takim swoim miejscu.”. O Kazimierzu Dejmku
Adam CZERNIAWSKI, W Kolumnie (1)
Edward ZYMAN, Lwów jest wszędzie
Maciej CISŁO, Razem Osobno (8) Kartki z dziennika

TEMATY WSCHODNIE:
Monika ŚLĘZAK, Działalność kulturalna mniejszości ukraińskiej w Polsce

SZTUKA:
Waldemar FRĄC, Wizualizacje nicości. O Złu w kinie XX wieku
Przemysław POKRYWKA, „ispur”. Studenci Instytutu Sztuk Pięknych UR
Jan WOLSKI, O Grzegorzu Wolańskim

O KSIĄŻKACH:
Zofia ZARĘBIANKA, Inicjacja przez sztukę do śmierci (K. Turaj-Kalińska, Prometea)
Janusz PASTERSKI, O wymykaniu się i sprawach z nim związanych (R. Muszer)
Ryszard MŚCISZ, Nirwana – wierny towarzysz nadziei (B. Stangrodzki, Czas nirwany, czas nadziei)
Magdalena REMBOWSKA-PŁUCIENNIK, Homo patiens bez tchu (W. Odojewski, Bez tchu)
Grażyna SZYMCZYK, Tęsknota do opowieści (G. Strumyk, Patrzeć i patrzeć)
Anna JAMROZEK-SOWA, Niezłomność (K. Lanckorońska, Wspomnienia wojenne.)
Jerzy GIZELLA, Żarliwość obrony
Krzysztof POLECHOŃSKI, Oczyszczenie jako kategoria krytycznoliteracka
Roman MAGRYŚ, . (nie) tylko przez pryzmat kultury i historii
Sławomir SOBIERAJ, Kręgi Borrusii (Z. Chojnowski, Zmartwychwstały kraj mowy.)
Dominika FERENS, Recepcja prozy Henry’ego Jamesa w Polsce
Gustaw OSTASZ, Nad świadomością i światem wyobraźni wojennego pokolenia

KRONIKA:
Zimowe spotkanie z Włodzimierzem Odojewski (MRB)
Świat Włodzimierza Odojewskiego (S. Uliasz)
Z Notatnika plastycznego sezonu 2002/2003 (M. Rabizo-Birek)
„Moje obrazy są do oglądania” – Zdzisław Beksiński (A. Leś)
Poezja polska na obczyźnie. Konferencja w Uniwersytecie Rzeszowskim (J. Wolski)
Aleksander RYBCZYŃSKI, Tryptyk Edyty

AUTORZY „FRAZY”

ZAPROSZONO NAS

KOMUNIKATY

PUBLIKACJE NADESŁANE