FRAZA NR 21-22 / 1998

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:

PORTRETY:
Stulecie urodzin Federico Garcii Lorki
Wiersze Federico Garcii Lorki w przekładach Danuty Muchy (Piosenka o pierwszym pragnieniu, Wody, Myśli nocą, Wszędzie, Verlaine, Gdyby moje serce mogło wróżyć z liści, Gitara, Ziemia, Sztylet, Krzyk)
Danuta MUCHA, „Stała się zbrodnia w Grenadzie.”
Danuta MUCHA, Garcia Lorca, *** (Zaraz po sławie.)

MICKIEWICZ, LEŚMIAN I KONIEC WIEKU:
Alina KOWALCZYKOWA, Pejzaż narodowy, „ojczyzna prywatna” – jaka była Litwa Mickiewicza?
Ryszard CZĘSTOCHOWSKI, Ranek, Zbigniewowi Herbertowi ostatni tekst na pożegnanie
Joanna ŚLÓSARSKA, *** (Bóg.), Wenus i Karlisto, ***(anioły.)
Zbigniew ŚWIATŁOWSKI, Był już koniec wieku
Grzegorz STRUMYK, *** (Wyszliśmy z zieleni.), *** (Zalane miasta.), Otwarty wiersz
Monika KLUKAS, Wyznanie Dantego, *** (królewna o białej szyi.), „cokolwiek się jeszcze.”
Michał FOSTOWICZ, Ukrzyżowany strumień, Metafizyka Leśmiana
Barbara BERNHARDT, Tydzień, Petycja
Liliana ZUBIŃSKA, W poczekalni

REGIONY LITERACKIE:
Galicja
Zdzisław WAWRZYNIAK, Ludzcy i odludzcy wrogowie
Marek NALEPA, Metafizyczna szczelina czyli galicyjskie dotknięcie losu
Anna BRYSZEWSKA, Wiersze i aforyzmy
Dariusz LEDWOS, Obrazki małomiasteczkowe
Krzysztof BIELEŃ, Pamięć i kara, Pejzaż wakacyjny
Janina CUNNELLY, Klejnot
Jan ZAHRADNIČEK, Umarłym (przeł. Wiktor J. Darasz)
Oldrich VYHLIDAL, Zimowa widokówka z Bratysławy, Komin, Krzew, Wina ubywa, nad Morzem Czarnym (przeł. Wiktor J. Darasz)
Jan GOŚLICKI, Listy z Krakowa
Piotr SMOLAK, Sprzęt, Obrazek z wystawy, Cała radość życia, Perskie oko
Liliana WICKOWSKA, *** (Mój strach to.), *** (nie znam znaczenia tych słów.), ***(jestem Julią)
Waldemar BAWOŁEK, Hot knot

ARCHIWUM:
Listy Aleksandra Wata do żony i syna z pierwszej podróży do Włoch

FRAZY OSOBISTE:
Zbigniew ŚWIATŁOWSKI, Z Dziennika germanisty
Michał FOSTOWICZ, W co wierzę
Grzegorz STRUMYK, Światy
Roman MAGRYŚ, O mentalności Hiszpana

SZTUKA:
Magdalena RABIZO-BIREK, Obrazy widziane wewnętrznym okiem (malarstwo S. Białogłowicza)
Tadeusz Gustaw WIKTOR, Rola obrazu w dobie postmodernistycznego zamętu

TEMATY WSCHODNIE:
Lech SUCHOMŁYNOW, Młoda Polska i Młoda Muza
Jerzy JESTAL, O Ukrainie i polsko-ukraińskich dyskusjach.

O KSIĄŻKACH:
Ryszard MŚCISZ, Pan Cogito między śmiercią a trawieniem
Alicja JAKUBOWSKA-OŻÓG, Stare i nowe wiersze Janusza Drzewickiego
Justyna ZIARKOWSKA, Polski Srebroń po osiemdziesięciu latach
Kazimierz MACIĄG, Niby-dziennik? O dzienniku Zygmunta Mycielskiego
Anna JAMROZEK-SOWA, Życie jest piękne
Henryk PUSTKOWSKI, Orfeusz polski
Zenon OŻÓG, Jak „artysta organizuje wyobraźnię narodową”?
Miscellanea dedykowane Florianowi Śmieji (Justyna Ziarkowska)
Kresy i pogranicza (Zenon Ożóg)

KRONIKA:
W poszukiwaniu śladów Adama Mickiewicza. Część II – Litwa (Tadeusz Półchłopek)
Skarżyński w Rzeszowie (Wojciech Birek)
Sezon w teatrze (Anna Jamrozek-Sowa)
Fotoodlot (Magdalena Rabizo-Birek)
Wychowani przez sztukę (Wojciech Birek)
Od oświecenia do romantyzmu (Olaf Rams)

AUTORZY „FRAZY”

PUBLIKACJE NADESŁANE