FRAZA NR 2 / 1992

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:

LITERATURA:
Andrzej Topczyj, Oda na cześć kanapy
Piotr Żbikowski, Koszmar, Krawędź
Tadeusz Kubas, Wiersze
Dwugłos: Marek Pękala, Stary poeta wysiaduje
Mieczysław Arkadiusz Łyp, Jutro będzie lepie
Fernando Pessoa, Księga niepokoju (fragmenty)
Mariusz Mika, Fragment trypstryku wieczornego
Peter Bichsel, Stół jest stołem
Rafał Rżany, W lipcowej ciszy
Zofia Sokół, Z dziejów czasopism społeczno-literackich w Polsce południowo-wschodnie

SZTUKA:
Marek Pękala, Teatr i jego krytyk – wywiad z Krystyną Świerczewską
Magdalena Rabizo-Birek, Od impresjonizmu do sztuki dzikiej (rzut oka na rzeszowskie środowisko plastyczne)
Sztuka jako konieczność – wywiad redakcyjny z Markiem Olszyńskim

FILOZOFIA:
Waldemar Pycka, Dość już tego myślenia
Marek Ruba, Filozofia a literatura
Andrzej Salnikow, Prywatność zagubiona

POLITYKA:
Piotr Eberhardt, Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej
Komentarz od redakcji
Andrzej Pasternak, Z natury jestem optymistką – wywiad z dyplomatą amerykańskim Susan M. Ball
Marian Filipiak, Edukacja a nacjonalizm
Jerzy Jestal, Uwagi do artykułu prof. Mariana Filipiaka

O KSIĄŻKACH:
Józef Janowski, Refleksje nad literacka młodością Rzeszowa
Wiesław Setlak, Ostatnia szuflada Janka Rybowicza
Andrzej Salnikow, Między zagubieniem a marzeniem
Gustaw Ostasz, Misterium bólu, trwania, nadziei
Kilka uwag o „Hipotezie”
Mariusz Kucharek, Dziesiąta Muza

NOTY O AUTORACH:
KRONIKA: