FRAZA NR 17 / 1997

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:

PORTRETY:
Marian JACHIMOWICZ, Wiersze
Antoni MATUSZKIEWICZ, Poezja wielkiego spełnienia
Życie nasze przetoczyło się jak ognista kula. Z Marianem JACHIMOWICZEM rozmawia Karol Maliszewski
Augustyn BARAN, Głowa wroga
Stanisław DŁUSKI, „Najbardziej chciałbym być Stalinem”

AUSTRIACY, NIEMCY, SZWAJCARZY:
Paul CELAN, Wiersze (przekł. Krzysztof Karasek)
Dorota FILIPCZAK, Róża Nikogo – Poezja Celana jako biblijny antykomentarz
Z Biblioteki Lama: HÖLDERLIN, BRENTANO, TRAKL
Tomasz SWOBODA, Domy Kafki i Schulza
Ingeborg BACHMANN, Wiersze (przekł. Krzysztof Karasek)
Monika SZCZEPANIAK, Pióro jak skalpel. O wiedeńskiej pisarce Elfriede Jelinek
Retoromańska literatura Szwajcarii w przekładach Jana Wolskiego Wstęp tłumacza
Iso CAMARTIN, Flurin SPESCHA, Clo Duri BEZZOLA, Theo CANDINAS, Gion DEPLAZES, Luisa FAMOS, Tina NOLFI, Andri PEER, Armon PLANTA Reiner KUNZE, Porwany mszami Mozarta (przekł. Piotr W. Lorkowski) Piotr Wiktor LORKOWSKI, Kwitnący aloes
Hermann BURGER, Nękający czytelnicy, Człowiek złożony tylko ze słów
Jan WOLSKI, Hermann Burger – architekt języka
Dieter KALKA, Kawiarnia Ariel w Krakowie (przekł. Andrzej Pańta)
Zbigniew ŚWIATŁOWSKI, Z Dziennika germanisty

***:
Ludmiła MARJAŃSKA, Wiersze
Urszula KOZIOŁ, Wiersze
Józef KURYLAK, Wiersze
Jacek Antoni ZIELIŃSKI, Strażnik progu
Poeci z Galicji: Józef BARAN, Tadeusz KUBAS, Zdzisław WAWRZYNIAK
Adam ZIEMIANIN, Piotr ŻBIKOWSKI

PAMFLET LIRYCZNY:
Mariusz KALANDYK, Ból i słodycz samotności

SZTUKA:
„Wejść w duchowy świat malarstwa”. Z prof. Stanisławem FIJAŁKOWSKIM rozmawiają Dariusz Bugalski i Magdalena Rabizo-Birek

TEMATY WSCHODNIE:
Swietłana KOLIADENKO, Los kolekcji i zbiorów Liceum Krzemienieckiego

O KSIĄŻKACH:
Jan WOLSKI, „Dolina Pomieszania” czyli „Czarodziejska góra” po dürrenmatowsku
Dorota HECK, Jak być sobą w Europie?
Aleksander FIUT, Pęknięty portret Andrzejewskiego
Krzysztof LISOWSKI, Młodość i Niemcy „domowi”
Roman MAGRYŚ, Sakralizacja przez demitologizację.

NOTY I NOTATKI:
Henryk PUSTOWSKI, „Kobieta, którą jestem” (Dorota Filipczak); „Imię róży” (Dorota Chróścielewska)
Stanisław DŁUSKI, Poezja ziemi i dobroci (Stanisława Kopiec)

MÓJ I NIE MÓJ WIERSZ:
Zdzisław SKROK, Poeta dzieckiem na Pradze

KRONIKA:
Grafika końca wieku (Magdalena Rabizo-Birek)
Festiwal Kultury Żydowskiej (Tomasz Korzeniowski)
Spotkanie w leskiej synagodze (Anna Wal)
Trzy sposoby czytania. (Agnieszka Wojtowicz)

DOKUMENT (A)LITERACKI:
Mariusz KALANDYK, Przyjaciołom – żyjącym poetom
Stanisław DŁUSKI, Atanaryk, czyli „salonowy nihilista”

AUTORZY „FRAZY”

PUBLIKACJE NADESŁANE