FRAZA NR 16 / 1997

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:

PORTRETY:
Jehuda AMICHAJ, Wiersze
Robert ALTER, Nieprzetłumaczalny Amichaj
Głosy o Amichaju: Dawid GROSSMAN, Octavio PAZ, A.B. JEHOSZUA
Wśród poetów Izraela: D. AWIDAN, A. CHALFI, A. GILBOA, L. GOLDBERG, A. JESZURUN,
D. RAWIKOWICZ, P.SADEH, N. ZACH (wszystkie przekłady: T. Korzeniowski)

W STRONĘ MŁODEJ LITERATURY:
Andrzej SARAMONOWICZ, Trójbój
Robert MIELHORSKI, Wiersze
Tomasz RÓŻYCKI, Wiersze
Mariusz GRZEBALSKI, Wiersze
Jan SOBCZAK, Wszystko gra
Zbigniew CHOJNOWSKI, Wiersze
Marek CHORABIK, Wiersze
Krzysztof KUCZKOWSKI, Wiersze
Wiesław MAŁYSZEK, Kominiarz, Na czczo
Jacek GUTOROW, Wiersze
Tomasz HRYNACZ, Wiersze
Mirosław GABRYŚ, Wiersze
Stanisław SZULIST, Spłukani
Jolanta STEFKO, Wiersze
Jakub PACZEŚNIAK, Wiersze
Louise de BERNIERES, Wątróbka (przekład Teresa Bruś)
Krzysztof SIWCZYK, Wiersze
Jakub WINIARSKI, Wiersze
Marek KOCHMAŃSKI, Wiersze
Dariusz BUGALSKI, Miejsce, w którym nic się nie stało
Paweł SAWICKI, Solus amor
Piotr ZAZULA, Wiersze
Grzegorz OLSZAŃSKI, Wiersze
Roman HONET, Wiersze
Rafał RŻANY, Poezja drugiego oddechu (o poezji młodej i najmłodszej)
Rafał ZIĘBA, Wiersze
Rafał ZIĘBA, Goście „Domu Asteriona”
Mirosław BANASIAK, Wiersze
Igor KANTOROWSKI, Wiersze
Piotr WICKOWSKI, Świetliste punkty
Świetlicki i licealiści. Oprac. Piotr Wickowski
Lucjan OWSIANKA, Wiersze
Dariusz DZIURZYŃSKI, Wiersze
Zbigniew KRESOWATY, Wiersze
Janusz KOTARA, Coś z utajonej kaźni i kilka do niej tropów
Maria CYRANOWICZ, Wiersze
Anna FIDECKA, Wiersze
Ewa E. NOWAKOWSKA, Wiersze
Dwugłos o młodej poezji: Piotr Wiktor Lorkowski – Jan Wolski
Jewhen MICHNOWSKY, Wiersze
Arkadiusz KOPAŃSKI, Bambaryła
Wojciech HLIWA, Skrzypek banalny
Jarosław NOWOSAD, Wiersze
Michał HANCZAKOWSKI, Archanioł Michał
Antoni MATUSZKIEWICZ, Kategoria młodości
Michał NAWROCKI, Toast
Mariusz KALANDYK, Elegia dla A. Ginsberga
Wśród poetów amerykańskich. William Carlos WILLIAMS, edward estlin cummings, Hart CRANE (przekł. Krzysztof Boczkowski)

WOKÓŁ LITERATURY WSPÓŁCZESNEJ:
Arkadiusz BAGŁAJEWSKI, Między egzystencją a mitem

SZTUKA:
„Chciałem, aby słowo stało się obrazem.”. Z Józefem SZAJNĄ rozmawia M. RABIZO-BIREK
Marek PĘKALA, Po „Replice II” Józefa Szajny
Jerzy MADEYSKI, Szajna w Krakowie
Bożena KOWALSKA, Trzy szkice refleksyjne o Szajnie
Zbigniew TARANIENKO, Kategorie Szajny
Magdalena RABIZO-BIREK, Kohelet, Faust czy demiurg? Wcielenia Szajny

MEDYTACJE:
Mirosław ŻUCZEK, Żydzi w Rzeszowie

FELIETON:
Zbigniew CHOJNOWSKI, Czytanie, czytanie, czytanie

O KSIĄŻKACH:
Mariusz KALANDYK, „Macie swoich poetów – sine ira et studio”
Rafał RŻANY, Chwilowe zachwianie perspektywy
Zbigniew ANDRES, Poetycki pamiętnik
Rafał RŻANY, Bliżej prawdy
Piotr W. LORKOWSKI, Światłoczułość
Henryk PUSTOWSKI, Poezja mitu i łaski

NOTY I NOTATKI:
Joanna RZESZOTEK, Związany anioł
Jan Wolski, Literatura ostatniego sześciolecia

W CO WIERZĘ?:
Rafał RŻANY,
Wojciech WENCEL

KRONIKA:
Mowa z okazji sześćdziesiątej rocznicy własnych urodzin (Krzysztof Karasek)
Blason na 60-lecie K. Karaska (Jerzy Górzański)
Rewolucjonista łaknący bytu (Stanisław Dłuski)
Wobec miłości (Andrzej Sulikowski)
„Guślarz” z Rzeszowa (Magdalena Rabizo-Birek)
Zygmunt Mycielski – kompozytor i pisarz (Andrzej Szypuła)
Odlotowe fotografie (Magdalena Rabizo-Birek)
Apologia Jacka Lubarta-Krzysicy (Krzysztof Lisowski)
Galicyjski Słownik Pisarzy Żydowskich (opr. T. Korzeniowski)
Akompaniament do niemych filmów (Piotr Wickowski)
„Kamerton” 1/2, 1997

DOKUMENT (A)LITERACKI