FRAZA NR 15 / 1997

Zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

W NUMERZE:

PORTRETY:
Friedrich HÖLDERLIN, Germania (przekład Andrzej Lam)
Friedrich HÖLDERLIN, Projekt (przekład Andrzej Lam)
Stanisław CZYCZ, Appendix do „Anda”
Krzysztof LISOWSKI, *** nie umrę wszystek
Myśmy się rozstali, bo mówił, że nie może pisać wierszy. Z Barbarą SOMMER-CZYCZOWĄ rozmawia Krzysztof Lisowski
Stanisław STABRO, Wiersze
Historia już mi się wystarczy. Ze Stanisławem STABRO rozmawia Rafał Rżany

LONDYN, VANCOUVER, PRAGA – ROZMOWY:
Adam CZERNIAWSKI, Wiersze
O poezji. Z Adamem CZERNIAWSKIM rozmawia Beata Tarnowska
Jan DAROWSKI, Wiersze
Jerzy SIKORA, „Tylko słowa”. O poezji Jana Darowskiego
Bogdan CZAYKOWSKI, Wiersze
Jadwiga i Bogdan CZAYKOWSCY, Autosekwencje
Język nasz powszedni. Z Zygmuntem ŁAWRYNOWICZEM rozmawia Marek L. Barański
Janusz KOWALEWSKI, Zupak
Dwakroć przeklęty, dwakroć odepchnięty (Mirosław A. Supruniuk)
Krzysztof KARASEK, Podwórze
Wokół „Podwórza”. Z Krzysztofem KARASKIEM rozmawia Stanisław Dłuski
Stanisław DŁUSKI, Pieśń kamieniołomu
Dariusz BITNER, Nienazwane i nazwane
Janusz SZUBER, Wiersze
Jarosław MIKOŁAJEWSKI, Spowiedź święta (wiersz)
Piotr BORKOWSKI, Bajki o upartym baranie
Waldemar ŻYSZKIEWICZ, Wiersze
Lech SOKÓŁ, Wiersze
Grzegorz STRUMYK, Wędrówka krew
Rafał RŻANY, Wiersze
Poeci czescy i Słowak (przekład Leszka Engelkinga)
Jiří KOLÁŘ, Josef HIRŠAL, Vratislav BRABENEC, Oleg PASTIER
Grażyna SZYMCZYK-KLUSZCZYŃSKA, Rozmowa (wiersz)
Krzysztof KARASEK, Panorama poezji współczesnej : Stanisław Grochowiak
Janusz Jęczmyk, Stanisław Czycz, Tomasz Gluziński

FELIETON:
Mariusz KALANDYK, Słów kilka o nędzy i wielkości formy.
Dwugłos o realizmie: Janusz Koryl – Mariusz Kalandyk

SZTUKA:
Andrzej SULIKOWSKI, Fenomen „artysty integralnego” (na przykładzie T. Kantora)
Zapomnieć o sobie. Z Wiesławem PRZYŁUSKIM rozmawia D. Bugalski

MEDYTACJE:
Magdalena ŻARDECKA-NOWAK, Mrok i światło w życiu człowieka (na kanwie rozważań Hannah Arendt)

TEMATY WSCHODNIE:
Oksana WERETIUK, Etniczna polaryzacja postaci i stereotypy (na materiale współczesnej prozy polskiej i ukraińskiej)
Kazimierz MACIĄG, Jerzy Stempowski o „ukraińskiej Helladzie”
Olga RISTOWSKA, Nowa Ojczyzna z Wilnem w tle

O KSIĄŻKACH:
Janusz PASTERSKI, „Wędrowiec pylnego traktu”
Magdalena RABIZO-BIREK, Wojna cywilów
Inga IWASIÓW, Dzień i naddzień
Janusz PASTERSKI, „Nowofalowy Skamander”.
Grzegorz KOCIUBA, Nakaz sporządzania rozrachunków
Roman MAGRYŚ, Etyka ponowoczesna – faza projektowania czy realizacji?

NOTY I NOTATKI:
Poeta – ambasador (Janina Januszewska-Skreiberg)
Podróż na południe (Sławomir Sadowski)
Wśród słów, mitów i symboli (Jerzy Sikora)

W CO WIERZĘ?:
Michał WÓJCIKIEWICZ

KRONIKA:
Ropczyce nocą (Marek Pękala)
14 portretów z Ibsenem w tle na V Światowy Festiwal Teatralny w Oslo
(Janina Januszewska-Skreiberg)
Na pohybel komputerom (Magdalena Rabizo-Birek)
Nie jestem kaznodzieją. Z Felixem Mittererem rozmawia Roman Golesz

DOKUMENT (A)LITERACKI AUTORZY „FRAZY”

PUBLIKACJE NADESŁANE